Kvartalsrapport Q3 2020

Kvartalsrapport Q3 2020

Tredje kvartalet är avslutat på 2020 och det är dags att uppdatera läget av vår pengamaskin och våra investeringar.

Pengamaskinen Q3 2020

Världen fortsätter att tuffa på även om vi har en vardag som inte är lik någon vi känner till pga COVID-19. Trots virus, annalkande val i USA och andra oroligheter har börsen vänt från botten i början av året till att nu vara på plus i vissa marknader. Sedan starten av vårt sparande har jag jämfört vår portfölj med svenska börsindex men eftersom vi lagt om vår pengamaskin till att vara passivt förvaltad med globala fonder så kommer jag framöver att jämföra vår utveckling mot världsindex. Kanske inte helt korrekt eftersom vi fortfarande har ganska stor vikt av svenska fonder i vår mix av fonder men det är nog det bästa och mest rättvisa sätt jag kan göra det på.

Hittills i år har vår börsportfölj på Avanza gått upp 1,74% medan världsindex ligger på -1,38%. Nedan är också en bild från Lysa. Som jag nämnt flera gånger på sista tiden så håller vi på att utvärdera Lysa, det har vi gjort i flera år, och speciellt deras hållbara fondrobot. I den andra bilden nedan kan vi se att vår Lysaportfölj (vilket är en direkt spegling av världsindex) gått ner 1,2% i år medan jämförelseindex gått ner 1,0%. Vad man också kan se i de nedersta små rutorna är att den hållbara fondroboten har utvecklats bättre än standardroboten. Det är en intressant observation och vi har bestämt oss att utvärdera och jämföra mer detaljerat vid årsskiftet för att eventuellt lägga alla pengar vi har hos Lysa i den hållbara fondroboten.

Om vi tittar på våra totala tillgångar nedan så har de fortsatt återhämta sig. Vi är tillbaka på samma nivå som vid årsskiftet och det är främst drivet av börsen såklart. Resterande alternativa investeringar tuffar på, vilket också är tanken.

Den investering där vi märkt mest “problem” pga COVID är TRINE där en del av solpanelsföretagen har haft svårt att betala tillbaka pga vikande försäljning som är direkt kopplat till COVID. Det är ett projekt som vi investerat i där företaget gått i konkurs. Turligt nog så var just det projektet skyddat av SIDA så vi kommer få tillbaka 60% av vårt investerade belopp. Dock ska sägas att majoriteten av projekten hos TRINE återbetalar som de ska. Jag börjar även se ett mönster hos själva plattformen TRINE att de verkar satsa på samarbeten med lite större partners. Många av de nya projekt som läggs ut på hemsidan nu är med företag som redan varit partners i flera år och som inte har några problem med återbetalningar. Såklart är det bra för oss investerare eftersom vi vill få tillbaka våra investerade pengar. En del av de projekt där vi inte fått återbetalningarna som tänkt i år har varit projekt som vi investerade i för många år sedan och det är oftast små lokala företag som inte har så mycket buffert och muskler att kunna hantera krisen som de är mitt i just nu. Det styrker bara det redan är självklart, men som kanske är lätt att glömma, det är viktigt att diversifiera sin portfölj hos TRINE mellan flera olika företag och projekt.

Aktivitet under Q3 2020

Under Q3 har vi sparat som vanligt. Det mesta går in på börsen och sedan har vi månadssparande till Better Globe. Fru oberoende blir klar med sin utbildning under Q4 och förhoppningen är att hon även får en anställning då. I så fall kommer vi få ta en ny överblick av våra inkomster för att se om vi ska göra några ändringar i vårt månadssparande.

Nedan är en bild över hur våra investeringar fördelar sig just nu.

Vi har alltså 70% på börsen och resten i alternativa investeringar. Vårt mål är att ligga på 70-80% på börsen och 20-30 i alternativa investeringar. Av den anledningen månadssparar vi nu majoriteten av vårt nysparande till börsen.

Den största delen av P2P har vi hos Savelend vilken är en helt passiv investering. Vi behöver inte göra någonting eftersom när ett lån löper ut investeras det automatiskt i ett nytt. Det är en kul känsla när jag loggar in och kan se att värdet hela tiden ökar i portföljen. På det viset är det mer förutsägbart än börsen men också tryggt att veta att det hela tiden ökar i värde.

2 thoughts on “Kvartalsrapport Q3 2020

  1. Johan

    Nordisk skog och fastigheter skulle jag vilja komplettera med. Hur har du gjort för att Investera där? Enbart fonder?

    1. Herr Oberoende

      Nordisk skog vet jag faktiskt inte något bra sätt. Fastigheter har jag själv provat Tessin och Optimal Investments fastighetsobligation. Du hittar båda på min blogg i menyn under ’alternativa investeringar’

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *