Pengamaskinen

Portföljuppbyggnad – Pengamaskinen

I pengamaskinen har vi i dagsläget fyra konton med lite olika innehav på. Bakgrunden är att vi haft lite olika investeringsfilosofier som vi använt och därför har vi delat upp dem på fyra konton. Listar dem nedan med strategin bakom:

  1. Basportföljen (ISK) – Tanken med den här portföljen är att den ska vara grundstenen i vår pengamaskin. Motorn om man så vill. Den ska vara stabil och förhoppningsvis kunna överprestera index något sett på lång tid. Basen ligger i en Global indexfond och svenska investmentbolag. Utöver det har vi några enskilda aktier också. Här ligger ca 60% av vårt totala innehav.
  2. Utdelningsportföljen (ISK) – Tanken med utdelningsportföljen är att investera i högutdelande fina bolag som förhoppningsvis kommer överprestera index mer än basportföljen. Det blir vår krydda som kan bygga långsiktig överavkastning. Målet är att innehaven ska ha en direktavkastning på minst 4,5% men den ligger lite lägre idag pga bra kursutveckling de senaste två åren. Här ligger ca 30% av vårt totala innehav.
  3. Buffertkonto (Aktie- o Fondkonto) – På buffertkontot har vi våra likvida medel, placerade i räntefonder. Målet är egentligen att vara fullinvesterad men när vi fått större belopp (arv t.ex.) så har vi delat upp inköpen över tid. Här ligger ca 10% av vårt totala innehav.
  4. Lek-kontot (ISK) – Det här kontot startade vi bara för att vi skulle kunna investera i högriskaktier för att det är kul. Värdet är lite drygt 1% av totala innehavet.

Nedan utklipp från Avanza är från 20171026 på alla våra innehav i pengamaskinen.

Strategi för 2017

  • Pengarna på buffertkontot ska in i basportföljen alternativt utdelningsportföljen så buffertkontot går ner till 0kr. Alla pengar ska in i pengamaskinen och arbeta. 20171026: Vi kommer inte klara detta eftersom vi vill sprida inköpen även in i 2018
  • Lek-kontot ska avvecklas. Det har varit roligt att ha lite små innehav i förhoppningsbolag men vi vill bara satsa långsiktigt nu 20170803: Kontot har avslutats och pengarna flyttats till basportföljen
  • Basportföljen ska få fler investmentbolag. Antingen genom att sälja några enskilda aktieinnehav eller bygga upp det med nysparande 20170803: HM och Novo Nordisk såldes. Kinnevik och Latour har köpts
  • Vikten mellan basportföljen och utdelningsportföljen ska vara 70/30. 20171026: ligger nu på ca 65/35.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *