Better Globe – Impact investing

Better Globe är ett Kenyanskt skogsföretag som genom att plantera träd, bygga skolor, finansiera mikrolån och skapa förutsättningar för vattenförsörjning bidrar till en bättre värld. Som kunder kan vi investera våra pengar i Better Globes skogsplantager. Denna etiska och hållbara investering ger i snitt 12,4% avkastning om året. Denna typ av investering kan klassas som Impact Investing där vi som investerare kan göra skillnad i världen med vårt sparkapital.

Struktur Better Globe

* Jag har ett samarbete med Better Globe, blir du kund genom att klicka på mina länkar i inlägget får jag en liten ersättning när du köper träd. Om du vill bli kund till Better Globe kan du klicka här.

Bakgrund till Better Globe

I dagens samhälle ställs vi inför många beslut varje dag. Ett av dessa är att vi ska försöka leva hållbart och tänka på miljön i allt vi gör. I det konsumtionssamhälle vi lever i förbrukar vi redan mer resurser än vad som är hållbart för vår planet. Våra investeringar vi har via aktier och fonder kan i få fall klassas som riktigt hållbara. Samtidigt är det ju de företag som vi investerare satsar på som kommer att leva vidare i framtiden. Att tro att investeringar som håller sig borta från vapen, spel, tobak och fossila bränslen per definition skulle vara hållbara är att vara lite naiv.

Långsiktigt så tror jag det är hållbara och etiska verksamheter som kommer överleva. Vi måste ställa om till en kultur där vi främjar och satsar på de företag som försöker göra världen till en bättre plats. Jag vill främja de företag som kommer bidra till en värld där våra barn och barnbarn kan leva på samma villkor som vi har idag. Att hitta såna företag och speciellt investeringsmöjligheter är mycket svårt.

Att plantera träd i Afrika som gör gott både för miljön och lokalbefolkningen samtidigt som vi som investerare får en bra avkastning på vårt investerade kapital är en tilltalande modell. Det är ett sparande som både är etiskt, hållbart och lönsamt. För mig personligen blir det mer och mer viktigt att det kapital jag investerar inte påverkar vår jord på ett negativt sätt. Det ska sägas att det är svårt att hitta sådana investeringar.

Better Globes affärsmodell

Better Globe är ett vinstdrivande kenyanskt skogsföretag som planterar träd i östra Afrika, framförallt i Kenya och Uganda. Skillnaderna mellan bistånd/välgörenhet och ett vinstdrivande företag är många. Det klassiska uttrycket “Om du ger en man fisk för en dag, har han mat för en dag. Men lär du honom att fiska äter han för alltid” säger ganska mycket tycker jag. Det finns studier som visar att en stor del av de pengar som skänks via bistånd och välgörenhetsorganisationer aldrig når befolkningen, förklaringen sägs ofta vara korruption. Att då starta en vinstdrivande verksamhet som på kommersiella grunder har egen bäringskraft, ger så mycket mer. I jämförelsen med fisken så ser jag välgörenhet som fisken medan Better Globes verksamhet är fiskespöt.

Better Globes affärsmodell är hållbar och kommer ge många fördelar för lokalbefolkningen under många år framåt. Sedan 2006 löser Better Globe några av världens största utmaningar, som fattigdom, brist på utbildning, brist på vatten och miljöproblem. Det gör Better Globe genom trädplantering i kombination med ett stort socialt engagemang med lokalbefolkningen. När du som kund köper träd och donationspaket bidrar du till följande:

  • Fler människor lyfts ur fattigdom genom att de får arbetstillfällen och tillgång till mikrolån
  • Barn får en möjlighet att gå i skola, få en utbildning och tidigt lära sig om faran med korruption
  • Bönderna får högre avkastning på sin befintliga mark, kan bo kvar och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden
  • Vår miljö förbättras eftersom träden binder koldioxid, minskar landerosionen och hindrar ökenspridningen
  • Den ekonomiska värdeförädlingen sker på plats och bidrar till en bättre utveckling för det lokala samhället

Plantering sker i semiöknen

Better Globe planterar träd i semiöknen. Här är det mycket svårt att odla och de lokala bönderna kan inte anlägga jordbruk här. Detta är mycket positivt för Better Globe eftersom det betyder att trädplantagen inte konkurrerar om mark med bönderna.

Just i detta område, semiöknen, har Better Globe arbetat fram kunskap och erfarenhet att plantera ett träd som heter Mukau. Mukau-trädet är ett inhemskt träd från regionen som växer bra i semiöknen. Det klassas som afrikansk mahogny och ger ett timmer av hög kvalité. Mukau-trädet växer mycket snabbt och kan avverkas efter 20 år.

Träden ger en avkastning på 12,4% per år

Better Globe är som sagt ett vinstdrivande företag, inte en välgörenhetsorganisation. För att bedriva sin verksamhet säljer Better Globe träd till oss som vill bli kunder för 20€ styck. Det går att köpa precis så många träd du vill. Personligen så månadssparar jag i både träd och donationspaket (förklaring kommer nedan) eftersom månadssparande är smidigt och det ger verksamheten i Kenya ett jämt tillflöde av kapital. De 20€ som vi betalt används för att plantera träd och driva verksamheten.

Utöver själva Mukau-trädet som du äger planterar Better Globe t.ex. Moringaträd som ger avkastning från år 1. Efter 5 år börjar Better Globe tjäna pengar på träden från bland annat frukt, nötter, gummi och avverkning. Detta gör att vi som kunder mellan år 5-19 får 12,75% ränta på vår investering och år 20 när Mukau-trädet avverkas får vi 8,5 gånger vår ursprungsinvestering. Bilden nedan illustrerar flödet.

Enligt bilden får du alltså 208,25€ per träd du köpt för 20€. Baserat på intern-räntemetoden är det en ränta på 12,4% om man slår ut avkastningen på 20 år.

Två olika produkter – träd och donationspaket

Better Globe marknadsför två olika produkter. Det ena har jag redan pratat om och det är att köpa enstaka träd. Mukau-träd närmare bestämt. Den andra produkten kallas donationspaket och det består av:

  • 2 träd som ger avkastning över 20 år
  • 2 träd som skänks bort till lokalbefolkningen som får motsvarande avkastning
  • 500 liter vatten som skänks bort
  • 1,50 € som skänks till att bygga eller renovera skolor
  • 1,50 € som skänks till att finansiera mikrolånbanker

Nedan illustreras avkastningen för både träd och donationspaket.

Det är enkelt att inse att donationspaketen inte ger samma avkastning som att enbart köpa träd. MEN donationspaketen ger så mycket annat gott som stöttar lokalbefolkningen på plats. Av den anledningen gynnar också Better Globe de som månadssparar i både träd och donationspaket. Mer om detta senare.

Risker med Better Globe

Alla typer av investeringar innebär en risk. Better Globe är inget undantag. Företaget har funnits sedan 2006 och har jobbat stenhårt för att utveckla verksamheten och många lärdomar har gjorts längs vägen fram till idag. Idag skulle jag säga att Better Globe definitivt bevisat att de kan plantera träd i semiöknen och betala ut utdelning till sina kunder. Dock har inga träd slutavverkats ännu.

För dig som överväger att bli kund till Better Globe och köpa träd och donationspaket krävs det att du själv utvärderar risken kontra avkastningen.

Personligen anser jag att Better Globes erbjudande är mycket intressant och har valt att investera en del av mina pengar. Dessutom månadssparar jag varje månad. Vad som är extra viktigt för mig är att pengarna gör nytta redan idag och hjälper lokalbefolkningen på plats i Kenya och Uganda. Jag ser det som kombinerad välgörenhet och investering.

Viktigt att påpeka, vilket gäller alla investeringar, är att inte lägga alla investeringar i samma korg. Investera alltid i flera olika tillgångsslag och investera inte pengar du inte har råd att förlora. Det är också viktigt att du bildar dig en egen uppfattning om riskerna.

För dig som redan sparar i aktier och fonder så ser jag Better Globe som riskspridning då det är en investering i reala tillgångar (träd) och det är något som gör nytta på riktigt.

Hur blir man kund?

Att bli kund till Better Globe är enkelt. Du går in på Better Globes hemsida och registrerar dig. När du registrerat dig får du en översikt över ditt innehav, kan köpa träd och donationspaket, ge bort träd som gåva samt hantera ditt månadssparande m.m.

Min rekommendation är att månadsspara. Månadssparande är generellt sätt en bra sparform och det innebär att du sakta men säkert ökar ditt trädinnehav. Better Globe belönar även dem som månadssparar i träd och donationspaket med bonusträd enligt nedan bild.

Om du månadssparar genom att köpa 10 träd och ett donationspaket varje månad får du 20 bonusträd vid årets slut. Trots att genomsnittspriset för träden i donationspaketet är 29,5€ så hamnar genomsnittskostnaden på 18,95€ när du månadssparar enligt ovan modell. Det är Better Globes bästa erbjudande eftersom du med en genomsnittskostnad på ca 19€ per träd får en avkastning på 13,2% på ditt insatta kapital.

Kom igång och månadsspara här.

Lär känna Better Globe på 4 minuter

Vill du läsa mer om Better Globe kan du göra det på deras hemsida.

Har du frågor och funderingar får du mer än gärna skicka mig ett mail på info@bliekonomisktoberoende.se. Du kan också läsa igenom FAQ på Better Globes hemsida för svaren på de mest vanliga frågorna.