Integritetspolicy

Integritetspolicy

För Bli Ekonomiskt Oberoende är den personliga integriteten viktig. Vi är ansvariga för behandlingen av det som samlas in på webbplatsen.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Bli Ekonomiskt Oberoende används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter hos Bli Ekonomiskt Oberoende sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, kommentarer på inlägg, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Nedan följer exempel på personuppgifter som behandlas:

  • Mailutskick: Namn och epost adress som anmäls för att ta del av mailutskick som distribueras vid varje nytt blogginlägg.

Till ovan tillkommer behandling av tekniska uppgifter:

  • Tekniska uppgifter – användning av webbplatsen, i form av bl.a. vilka undersidor som besökts, webbläsarinställningar, klockslag samt ip-adresser.

Bli Ekonomiskt Oberoende samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Hur hämtar vi information?

Bli Ekonomiskt Oberoende samlar in upplysningar genom formulär på webbplatsen. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Ändamålet med information som inhämtas

  • Att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
  • Att kunna sända relevant information

Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på webbplatsen lagras hos Mailchimp som är vårt verktyg för mailutskick.

Hur tas information bort?

Information tas bort genom att du kontaktar info@bliekonomisktoberoende.se

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredjepart.

Rättigheter

Som användare av Bli Ekonomiskt Oberoende webbplats, bliekonomisktoberoende.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Kontakt

Bli Ekonomiskt Oberoende
info@bliekonomisktoberoende.se