Bokrecension – A guide to the good life

Bokrecension – A guide to the good life

Att ha en livsfilosofi är nog inte så vanligt i dagens samhälle. På romarnas tid fanns det flertalet olika ”livsskolor” och i den här boken berättar William B. Irvine om Stoicism och hur den kan göra dig lycklig.

Boken

Den här boken handlar om Stoicism och hur den kan ge dig ett bättre liv. Stoicism var en livsfilosofi under romarnas tid som utövades av väldigt många människor. Till skillnad från idag så fanns det, under romartiden, många olika livsfilosofier och människor gick till skolor för att utbilda sig inom en viss livsfilosofi. En livsfilosofi hjälper dig att veta hur du ska hantera olika situationer i livet och har även ett mål med vad du vill uppnå i ditt liv.

Boken börjar med att ifrågasätta om du som läsare har någon livsfilosofi. De flesta svarar nog nej på den frågan. Vi tänker att vi ska må bra och ha roligt men någon mer utvecklad livsfilosofi är nog ganska ovanligt. Det som då är intressant är att under romartiden så var det många filosofer som funderade på meningen med livet och hur vi på det bästa sättet skulle ha en bra och meningsfullt liv. Det är tankar som är högst relevanta för oss 2000 år senare också. Trots det så finns det inga skolor för livsfilosofier eller kurser där vi diskuterar livets mening idag.

Det är svårt att kortfattat beskriva vad Stoicism innebär och vad du vill uppnå när du praktiserar Stoicism. Men kortfattat handlar det om att uppnå ett lugn. Ett tillstånd där du har minimerat negativa känslor så som sorg, ilska, oro och istället har en närvaro av positiva känslor så som lycka och tacksamhet.

Uppdelning

Det finns en tydlig röd tråd igenom boken. Författaren börjar med att förklara vikten av att ha en livsfilosofi för att du på din dödsbädd inte ska ångra saker som du gjort eller inte gjort i ditt liv. En livsfilosofi gör att du lever i enlighet med dina värderingar och antagligen också får ut det liv som du förväntar dig. Detta till skillnad mot många som idag låter livet guida dem var de är på väg och vad som händer med deras liv.

Fortsatt förklarar författaren vad Stoicism innebär och vad målet med Stoicism är. Hur det kan hjälpa dig som individ att leva ett ”bra liv” och vara nöjd med tillvaron. Den största delen av boken handlar om olika praktiska tekniker som Stoicismen förespråkar att du som följer filosofin ska tillämpa i din vardag. Det skrivs även om konkreta tips på hur du ska hantera specifika situationer så som förolämpningar, önskan att bli berömd, att bli gammal med mera.

Slutligen går författaren igenom sin egen erfarenhet av att ha praktiserat Stoicism och hur han har upplevt sitt liv. Här presenterar han även en praktisk guide på hur du som läsare kan komma igång och praktisera Stoicism själv om du vill komma igång.

Omdöme

Den här boken var lite annorlunda men väldigt intressant. Att ha en livsfilosofi var inget som jag ens tänkt på innan jag läste den här boken. Jag känner igenom termen Stoicism då en av mina idoler Tim Ferriss har pratat om det som något han gillar. Nu när jag läst boken och gått igenom de tekniker och tankesätt som Stoicismen förespråkar så kan jag bara hålla med. Det är en hel del sunt förnuft men mycket handlar om att kunna hantera vardagen på ett sådant sätt att ditt lugn inte blir stört. Du kan hålla dig glad oavsett vad som händer dig genom att praktisera teknikerna som beskrivs i boken.

En av teknikerna som beskrivs i boken kallas negativ visualisering. Tanken med den här tekniken är att du ska bli mer tacksam och glad över det du har i ditt liv. Utöver detta innebär det också att du kommer uppskatta ditt liv mer och på så sätt bli mer lycklig. Tanken bakom tekniken är att det finns saker som vi uppskattar i livet, men oftast så kommer det mesta någon gång att försvinna. Det kan vara personer, saker, upplevelser, känslor. Tekniken bygger på att du ska uppskatta det du gillar redan idag för att kunna hantera dagen när det inte längre finns på ett bättre sätt.

Ett exempel i boken handlar om två pappor som har varsin dotter. Den första pappan har en ganska neutral inställning till sin dotter och tänker att hon alltid kommer att finnas och antagligen att leva mycket längre än han själv. Den andra pappan som praktiserar Stoicism och negativ visualisering kommer att uppskatta varje tillfälle han har möjlighet att vara med sin dotter eftersom han inte kan vara säker på att hon kommer leva längre än vad han kommer göra. Den andra pappan kommer sannolikt att vara mer kärleksfull och uppskattande mot sin dotter medan den första som tar sin dotter mer för givet kanske inte ens tittar upp från mobilen/tidningen när hon kommer till frukostbordet på morgonen.
Den stora frågan är då hur de två papporna kommer reagera om dottern dör innan de gör. Pappan som tagit sin dotter för givet kommer sannolikt att ångra sitt beteende, att han skulle uppskattat sin dotter mer och varit mer med henne medan hons fanns i livet. Den andra pappan kommer såklart, precis som den första, att sörja sin dotter. Men han kommer samtidigt kunna leva med samvetet att han tog vara på den tid de hade tillsammans och att han är tacksam för den tid de fick.

På ett sätt handlar negativ visualisering för mig mer om att leva i nuet. Uppskatta det du har omkring dig idag för det är inte säkert att du kommer ha det imorgon. Det hjälper dig att fokusera på här och nu och inte bara titta framåt.

Sammanfattningsvis tycker jag att boken var väldigt intressant. Den gav mig ny input på ett område som var väldigt outforskat för mig. Jag tog bara upp en teknik ovan, det finns väldigt många fler och inspirerande tekniker i boken. Jag kände själv när jag läste boken att jag blev sugen på anamma Stoicism och att det sannolikt skulle ge mig ett bättre liv!

För dig som gillar personlig utveckling med fokus på lycka och att känna mening med livet så rekommenderar jag den här boken varmt. Jag tror alla kan ta med sig någon teknik eller tips från boken som kan göra stor skillnad i ditt liv. Boken finns att köpa på Bokus eller Adlibris.

2 thoughts on “Bokrecension – A guide to the good life

  1. Det hela låter lite som konceptet mindfulness faktiskt.
    Mvh, Anneli

    1. Herr Oberoende

      Jaha vad spännande! Men visst, det handlar mycket om att börja bli mer närvarande och uppleva nuet vilket säkert har mycket likheter med mindfulness. Kul 🙂

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *