Bokrecension – Quiet

Bokrecension – Quiet

Att vara introvert kan vara svårt i dagens samhälle. I alla fall enligt Susan Cain som skrivit en bok om samhällets anpassning till extroverta ideal.

Först vill jag börja med och säga att den här recensionen är ovanligt lång. Anledningen är att det är en av de bästa böcker jag läst och jag har försökt att ta med lite mer information än jag brukar. Hoppas att du gillar recensionen!

Bara för att vara tydlig så har varken jag eller författaren någon uppfattning att introvert eller extrovert skulle vara bättre än den andra. Dock vinklas boken ofta utifrån perspektivet att introverter har bra egenskaper som inte utnyttjas i dagens samhälle.

Boken

Susan Cain har skrivit boken ”Quiet – The power of introverts in a world that can´t stop talking”. Boken handlar mycket om skillnader mellan introverta och extroverta personer. Introverta är de som oftast gillar att jobba själva framför i team, de föredrar att lyssna istället för att prata och är fantastiska uppfinnare. Vi har många introverter att tacka för stora framsteg som Albert Einstein, Rosa Parks, Al Gore och Gandhi. Mellan en tredjedel till hälften av alla människor är introverta i dagens samhälle.

Susan menar att dagens samhälle är uppbyggt och fokuserar mycket kring ett extrovert ideal. Det började redan på tidigt 1900-tal när Dale Carnegie började föreläsa om att försäljning gjordes av starka och självständiga män som kunde prata för sig. Att kunna vara social, umgås med andra och se bra ut var vägen för framgång. Under 20-talet fanns reklam för t.ex. tvål eller raklödder som lydde ”all around you people are judging you silently”. De som gillade att vara ensamma ansågs vara konstiga och behövde ”hjälp”. De som hellre vill läsa en bok istället för att gå ut med kompisarna ansågs knäppa medan de i själva verket antagligen var introverta och mådde jättebra.

Ett annat exempel som spätt på det extroverta idealet är att på 50-talet skrevs självhjälpsböcker till föräldrar som hade ”tysta barn”. Barn som kunde sitta och leka själva eller som bara hade en, två eller max tre kompisar. Det var helt enkelt något fel på dem och behövde ”fixas”.

Susan har även fler exempel i början av boken som tyder på att världen vi lever i idag fortsätter att anpassa sig efter extroverta ideal och att introverta personer har en oförtjänt underlägsen position.

Nedan har jag tagit med lite olika delar av boken för att ge en spegling av vad innehållet i boken är.

Harvard Business School (HBS)

Susan skriver om Harvard Business School. En av de mest ansedda skolorna i världen där många framtida VD:ar för stora globala företag startar sina karriärer. Hon intervjuar både studenter och professorer och de flesta säger att det inte finns några introverter på skolan. För att klara HBS ”måste” man vara extrovert. Lektionerna görs ofta i stora runda salar där eleverna ska vara mycket delaktiga i öppna diskussioner. Om du inte är aktiv anses du inte vara duktig och deltagandet i case stories eller andra work-shops är högst nödvändigt. Professorerna som intervjuas säger till och med de som inte pratar eller deltar mindre under lektionerna kommer få sämre betyg och anses som ”problem” för det är bäst när alla är med och pratar. Ingenting är tänkt att göras själv på HBS, allt förs i grupper och team enligt lärare och elever.

Susan lyckas hitta en introvert på HBS som hon intervjuar. Han lider och tycker att skolan är tuff. För det första har han svårt att hänga med och vara verbal under lektionerna. Han har en lugn och relativt tyst röst och har svårt att göra sig hörd de få gånger han verkligen försöker säga något. Han menar även på att utanför skoltid anses socialisering superviktigt. Varje dag får folk ut för att festa eller dricka och snacka med andra. De som anordnar fester och kvällsaktiviteter är de som ligger bäst till i det sociala spelet. Till och med professorerna uppmuntrar eleverna att försöka bygga så stora nätverk som möjligt under skoltiden för att verkligen lyckas i framtiden. Studenten som Susan intervjuar känner att han inte gör ”rätt” bara för att han är introvert och hellre studerar själv och sitter själv på kvällarna för att få tillbaka sin energinivå efter en skoldag med mycket interaktion och diskussion med sina klasskamrater.

Kreativitet förstörs av grupparbete

Susan berättar historien om Stephen Wozniak (uppfinnaren av den första PC:n, Apple datorn). Wozniak var en ensam man, han gillade att sitta för sig själv och knepa och knåpa med mikrochipp. Han var anställd på HP men jobbade på sin fritid med att försöka bygga en dator. Han jobbade självständigt och satt ofta kvar i sin “cubicle” på HP och jobbade hela kvällen efter normal arbetstid och in på nätterna med att bygga sin dator. Han skriver i sin memoar så här: “Most inventors and engineers I´ve met are like me – they´re shy and they live in their heads” … “That advice is: Work alone. You´re going to be best able to design revolutionary products and features if you´re working on your own. Not on a committee. Not on a team.”

Susan visar också att det i flera studier visats att introverta personer är mer kreativa än extroverta. Även att ensamhet kan vara en katalysator för uppfinningsrikedom. Då menar Susan också att vi kanske skulle lära våra barn och anställda att ensamhet och avskildhet är bra för att uppnå bra resultat (inom vissa områden). Dock har företag prioriterat t.ex. öppna kontorslandskap de senaste 20-30 åren vilket inte främjar innovation.

Även om vetenskapen pekar på något annat så visade en studie som frågade högt uppsatta chefer i USA att 91% av dem tror att vägen till framgång är att jobba i team.

Brainstorming fungerar inte!

Även om de flesta av oss säkert varit med på en brainstorming session på vår arbetsplats så har Susan starka vetenskapliga bevis för att brainstorming är ett dåligt sätt att komma på nya idéer. I en studie tittade man på 24 olika grupper med fyra personer i varje. De fick dels uppgifter där de fick ”brainstorma” tillsammans och uppgifter där de fick sitta själva och komma på idéer. Forskarna jämförde sedan totala antalet idéer och kvalitén på idéerna. Resultaten var tydliga. I 23 av de 24 grupperna blev resultatet bättre när de fick sitta själva och komma på idéerna.

Att brainstorma i grupp kan ses mer som en teamaktivitet än att generera de bästa resultaten. När vi jobbar i grupp finns det alltid någon som tar kommandot, andra får inte tänka fritt, vissa fastnar i sitt tänkande när andra pratar etc. Dock fortsätter vi att använda brainstorming eftersom vi inte vet bättre och det passar ett extrovert ideal.

Introvert vs Extrovert och känslighet

I boken berättas om en omfattande studie som gjorts av Jerome Kagan. Han startade studien 1989 och den är fortfarande aktiv. 1989 anmäldes 500 stycken fyra månader gamla bebisar till hans studie. Syftet var att undersöka om de kunde förutspå om bebisarna skulle bli introverta eller extroverta. Försöket de gjorde med bebisarna var att utsätta dem för olika stimulanser, t.ex. att lyssna på olika röster, en ballong som gick sönder eller att lukta på en bomullstuss med alkohol. Samtidigt som bebisarna utsattes för de olika stimuli betraktade forskarna bebisarnas reaktioner. De kunde urskilja tre olika grupper. De som hade starka reaktioner (20%), de som inte hade några reaktioner alls (40%) och de som hamnade mitt emellan de två extremerna (40%).

Efter att ha följt barnen till vuxen ålder har man sedan kunnat korrelera att de som var ”känsliga” och reagerade starkt på testerna är de som är introverta och de som inte reagerade alls har växt upp och blivit extroverta.

I samband med testerna mätte forskarna även hjärtrytm, blodtryck, temperatur och andra parametrar kopplat till nervsystemet. De barn som var mer känsliga och reagerade mer hade också större utslag på dessa parametrar. Tesen är att introverta har en amygdala (den äldsta delen av hjärnan som ska skydda oss från fara) som är större/mer känslig än de som är extroverta. Introverta tenderar att oroa sig mer, de är mer försiktiga, de är mer eftertänksamma. Det verkar som att introverta personer ”känner mer”. Extroverta ”känner” inte lika mycket och kräver därför mer yttre stimulans.

Fler studier

Kagans resultat har också stärkts mer i senare studier. På senare år har en teknik som kallas fMRI (en typ av magnetröntgen) gjort att vi kan studera våra hjärnor på ett mycket bättre sätt än tidigare. Här har Dr. Carl Schwartz använt samma försökspersoner som Kagan och följt upp med tester där han visar försökspersonerna bilder på olika människor och samtidigt studerar deras hjärnverksamhet. Speciellt kring amygdala. Precis som Kagans resultat visar så har de som är introverta mer aktivitet i amygdala och reagerar starkare till bilder med människor som ser ledsna ut t.ex.

Ordspel

Det har gjorts fler jämförelsestudier mellan introverta och extroverta kopplat till stimulans och känslighet. Testgruppen skulle genomföra ett ordspel samtidigt som de hade hörlurar på sig som gav ifrån sig slumpmässiga ljud. De blev tillsagda att ställa in volymen i hörlurarna där det kändes ”okej”. I genomsnitt så valde extroverta att ha en volym på 72 decibel medan introverta hade 55 decibel i genomsnitt. När deltagarna fick välja volymen själva så fick de också lika bra resultat i ordspelet.

När sedan forskarna bestämde att de introverta skulle ha ljudnivån som de extroverta valde (72 decibel) och att de extroverta skulle ha ljudnivån som de introverta valde (55 decibel) hände något intressant. Både grupperna fick mycket sämre resultat. De introverta troligen för att de stördes av den höga ljudvolymen och de extroverta för att de inte fick för lite stimulans och eventuellt blev uttråkade.

Kort sammanfattning av känslighet

Sammanfattningsvis kan man säga att introverter är mer känsliga. Om det så är ljudvolym, interaktion med andra människor etc. De behöver mindre stimulans än extroverter för att uppnå samma ”nöjdhet”. Det är också därför lätt att förstå att vissa vill sänka volymen när andra tycker att det är riktigt bra sväng. Vi har helt enkelt olika preferensnivåer där våra kroppar (hjärnor) trivs bäst.

Introversion kopplat till ekonomi

Det har gjorts studier på personer kopplat till deras ekonomiska framgångar kopplat till introversion/extroversion. Det visar sig att inom trading lyckas introverter oftast bättre. Förklaring ligger i att extroverta gärna fokuserar på belöningen (potentialen att tjäna mer pengar) medan introverter tittar på varningssignaler och riskerna. Introverter är bättre på att styra sina känslor (vi vet att det är bra att inte låta känslorna styra på börsen!) och de är också bättre på att skydda sig förluster. Introverter är duktigare på att skapa en plan och att följa planen istället för att låta känslorna ta över. Dessa argument är också några av förklaringarna till varför Warren Buffett blivit så framgångsrik och en av världens rikaste. Han är en introvert.

Vid en studie av 64 traders hos en bank så drogs slutsatsen att de som presterade bäst var känslomässigt stabila introverter.

Kraschen 2008

Det finns studier, böcker och de som menar att börskraschen 2008 berodde på att för mycket makt och beslut togs av extoverter. Långt innan kraschen var det många anställda hos banker och andra finansiella institut som varnade sina chefer och ledningar om att någonting var fel och att kursen behövde ändras. Men i ett affärsklimat som drivs av att göra vinster så togs inte de mer kritiska, riskförutsägande introverterna på samma allvar som de risktagande och vinstdrivande extroverterna. Det finns de som menar att introverter aldrig fick befordran utan det var de riskbenägna extroverter som klättrade uppåt och fick bestämma mer och mer.

Många tittar tillbaka på kraschen och säger att för mycket makt hamnade hos personer med en viss personlighet. De var aggressiva risktagare och såg inte riskerna och till slut kom krisen.

Skillnader mellan kulturer

Det finns en viss skillnad i det extroverta idealet mellan olika kulturer. ”Väst” tenderar att favorisera och premiera extroverta ideal medan kulturer från öst tenderar att favorisera och premiera introverta ideal.

Amerikaner sägs vara ett av de folkslag som är mest extroverta. Asiater däremot är generellt mer introverta. När man frågar kinesiska gymnasiestudenter vilka karaktärsdrag de gillar hos sina vänner säger de ödmjuka, osjälviska, ärliga och flitiga. Frågar du studenter i USA säger de glada, entusiastiska och sällskapliga.

Detta har också visats med hjälp av fMRI där man studerat hjärnor hos japaner och amerikaner medan de visas bilder på män i dominerande poser (krossade armar, spända muskler, står bredbent) och män i underordnade poser (böjda skuldror, händerna hopknäppta, benen tryckta ihop). Amerikanernas hjärnor visade mest välbehag när de såg bilder på de dominerande männen medan japanerna hade mest välbehag när de såg de underordnade männen. Vi har olika kulturella ideal och traditioner som påverkar hur vår hjärna reagerar till olika stimulanser.

Pseudo-extrovert

Trots att ca 30-50% av världens befolkning är introverter är det ibland svårt att se det. Anledningen är att många introverter anpassar sig till det extroverta idealet och lever med som om de vore extroverter (är utåt, pratar mycket, engagerar sig etc.)

Termen kallas pseudo-extroverter. I boken pratar Susan om professorn och föreläsaren Brian Little. Han kallas för nobelpristagaren inom universitetsundervisning, som en korsning mellan Robin Williams och Albert Einstein. Hans kurser på Harvard är alltid fullskrivna och ofta slutar hans föreläsningar med stående ovationer. Han är karismatiskt och full av energi och inlevelse när han föreläser.

Den här mannen är också mannen som bor i ett avlägset hus ute i skogen i Kanada. Han bor tillsammans med sin fru och på fritiden lyssnar han på musik, skriver och läser. När han socialiserar föredrar han one-to-one diskussioner med meningsfulla samtal och under fester går han ofta iväg för att ”ta lite luft” för att komma bort från mängden.

Brian Little är ett typexempel av en pseudo-extrovert.

Free-trait theory

Enligt free-trait teorin så har vi en grundläggande läggning mot antingen introversion eller extroversion. Men om vi har vissa projekt eller andra åtaganden som vi brinner för så kan vi gå utanför vårt normala beteende för att kunna genomföra dessa projekt. För professor Little som brinner för att föreläsa och inspirera studenter så kan han under föreläsningarna verka oerhört extrovert, för att sedan efter föreläsningen behöva dra sig undan för att vara för sig själv och få tillbaka sin energi.

Little pratar själv om att han ibland behövt äta sin lunch på toaletten för att få vara i fred och ladda om sina batterier för en eftermiddagsföreläsning. Det kan tyckas vara extremt men han gör det för att han brinner för att föreläsa för studenterna.

Jobbval för introverta

Ibland känner vi kanske inte ens till om vi är introverta eller extroverta. Vi har bara levt. Men dels i boken och på andra sätt kan du själv ta reda på vad du är. Du kanske själv kan känna om du föredrar fredagsmys med din partner istället för att hänga på krogen med kompisgänget, eller om du föredrar att läsa/skriva och jobba ensam framför att hålla presentationer, möten och jobba i grupp.

Det här blir också viktigt i arbetslivet. Om du vet vad du själv är och trivs med så kan du anpassa dina krav och önskemål på din arbetsplats. I boken finns tips för dig som är introvert för hur du kan tänka kring din arbetsplats. Det kan vara att fråga sig själv vilka arbetsplatser och roller som kommer att främja dina introverta styrkor så som: att läsa, skriva, skapa strategier, forskning. Kommer du få eget kontor eller jobba i landskap. Finns det återhämtningsrum eller andra sätt som du kan ta pauser på för att återhämta dig om du skulle behöva?

Att hantera introverta barn

Hur man hanterar introverta barn verkar vara en delikat och svår fråga. Ofta är introverta barn blyga, föredrar att leka själva och är generellt tysta. Det är inget som är fel eller något som måste ”botas” vilket det tyvärr finns exempel på i boken. Susan skriver en del om introverta barn i slutet av boken och ger tips till föräldrar och skolor för hur man kan hjälpa introverta barn att trivas och växa. Trots allt är världen idag mycket anpassad för ett extrovert ideal och speciellt skolan kan vara en stor utmaning för introverta barn.

Omdöme

Det här är en av de bästa böcker jag någonsin läst. För det första märks det att Susan har lagt ner oerhört mycket tid på efterforskning. Hon har deltagit i olika aktiviteter, besökt skolor, besökt forskare och professorer. Intervjuat studenter, barn och familjer. Detta gör att boken känns väldigt gedigen och välarbetad.

Innehållet i boken är också för mig ganska häpnadsväckande och fascinerande. Det visar än en gång att så länge du inte känner till ett problem så är det svårt att göra något åt det. Men att introverter har utmaningar i dagens ”extroverta” samhälle är ett faktum efter att jag läst boken.

Koppling till mig själv

Mest risk att bli lite personlig så har jag fått mycket tankar efter att ha läst boken. Att jag själv är introvert gör att jag kan relatera till otroligt mycket i boken. Speciellt avsnittet om barn fick mig att komma ihåg många tillfällen i min barndom som var jobbiga. För mig var det som om Susan prickat precis rätt och hon har lyckats fånga så många aspekter av introversion/extroversion som gör bilden komplett.

Ett exempel som slog mig var t.ex. när Susan skrev om hur föräldrar kan hantera situationer när barn gråter eller är ledsna för att de inte vill till skolan. Jag tänker först att de kanske inte vill till skolan för att de är mobbade, de inte trivs med kompisarna eller liknande problem. Men det kan vara så att klassrummet är möblerat så bänkarna står i grupper vilket gör att barnet inte kan koncentrera sig och är helt slut när det kommer hem från skolan. Egentligen hade barnet behövt lugn och ro och att jobba ensamt för att kunna fokusera. Det fick mig att inse att det (kanske) var därför jag var ledsen sista dagen på sommarlovet innan jag skulle till skolan under lågstadiet och att jag ofta inte ”trivts” i skolan och velat gå hem istället. Även under universitetstiden kunde jag ibland skippa de lärarledda övningarna för att sitta själv hemma i min lägenhet och göra uppgifterna själv. Det gick snabbare, jag lärde mig bättre och mådde även bättre efteråt.

En annan koppling är att introverter hellre skriver än att prata om saker. Jag har en blogg där jag uttrycker mina tankar och känslor inom privatekonomi och lite annat. Det passar mig perfekt och är ett sätt hur introverter kan bidra med värde till andra.

Boken har också fått mig att förstå att jag inte gillar fester och sociala sammanhang med mingel och small-talk för att jag är introvert. Det känns dels jobbigt för att jag kanske inte känner alla där och dessutom tycker jag inte om att snacka löst om generella saker. Ofta är det också hög ljudvolym vilket gör att jag blir trött och inte alls vill vara där. Och framför allt så är det okej att tänka så, det är inget jag behöver vara generad eller besvärad över. Enligt boken tycker 30-50% av alla andra på festen precis som jag. Men eftersom det är en social norm att gå på mingel, afterwork etc så gör folk det ändå med resultatet att de är helt slut efteråt.

Jag har också insett att jag under mitt arbetsliv arbetat upp en bra ”pseudo-extrovert” version av mig själv. När jag började mitt första jobb var det en slump att det blev inom försäljning. Jag behövde ringa ”cold-calls” till okända kunder för att sälja in mina produkter. Det var superjobbigt. Idag reser jag runt själv i världen och håller presentationer för högt uppsatta chefer hos multinationella företag utan att det känns speciellt jobbigt. Det är jag stolt över men det är inte där jag ”hör hemma”? Med hjälp av Susans guide kring arbetsplatser skulle jag eventuellt kunna leta efter andra nischer där jag får använda mina styrkor på ett annat sätt, speciellt nu när jag letar efter ett nytt jobb.

Slutligen

En av anledningarna till att jag gillar den här boken så starkt kan vara för att jag kan knyta an till mycket av det som beskrivs i boken. Men det tror jag att alla kan. Boken beskriver inte bara introversion utan även mycket om extroversion. Om konflikter i förhållanden där en är introvert och en är extrovert t.ex. Det är superintressant att läsa om och förstå varför en kanske höjer rösten (extrovert) och den andra sänker rösten (introvert) när de bråkar och de förstår inte varför den andra agerar som den gör. Kunskap är makt och att förstå introversion och extroversion tror jag skulle hjälpa många i deras liv.

Jag rekommenderar alla starkt att läsa boken, helt klart en av mina absoluta favoriter. Går att köpa på Bokus.

4 thoughts on “Bokrecension – Quiet

 1. Investeraren_tw

  Tack för ett intressant tips om den boken. Kanske jag bör läsa, jag som också är tämligen introvert.
  Mvh

  1. Herr Oberoende

   Absolut gör det! Den är verkligen läsvärd 🙂

  1. Herr Oberoende

   Spännande att höra att vi är fler som känner likadant! 🙂

   Tack för tipset om Ferriss intervju. Jag har faktiskt lyssnat på just den intervjun han gjorde med henne, spännande samtal minst sagt!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *