Hur fungerar pensionen?

Hur fungerar pensionen?

Kanske grundläggande men pensionen är oerhört viktig att förstå. Förstår du hur pensionen fungerar blir det lättare för dig att planera din finansiella framtid.

Har du koll på din pension?

Som första tips och råd tycker jag att du som inte har riktigt koll på din pension ska logga in på www.minpension.se. De samlar all information om både den allmänna pensionen och alla dina olika tjänstepensioner. Du kan även göra pensionsprognoser på deras sida för att simulera hur mycket pension du kommer få när du går i pension vid olika åldrar t.ex.

Pensionens klassiska tre delar

De flesta känner kanske igen den klassiska pensionspyramiden som brukar bestå av tre olika delar.

Botten av pyramiden är den allmänna pensionen, mitten är din tjänstepension och toppen är din privata pension.

Allmän pension

Den allmänna pensionen är den statliga delen av din pension. Insättningar till den allmänna pensionen görs på det du tjänar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För 2019 kommer allt du tjänar upp till 519 708 kr per år (43 309 kr per månad) vara pensionsgrundande för den allmänna pensionen. Tjänar du över gränsen sätts inte mer pengar in för det överskjutande beloppet.

Många av oss förknippar pensionen med det orangea kuvertet. Den allmänna pensionen hanteras av pensionsmyndigheten och det är de som skickar ut det orangea kuvertet.

Avsättningen till den allmänna pensionen är 18,5% på din pensionsgrundande inkomst. Den största delen, 16%, avsätts till inkomstpensionen. De resterande 2,5% sätts till din premiepension.

Inkomstpensionen

Som sagt avsätts 16% till inkomstpensionen. De 16% som sätts av ger dig pensionsrätter som är grunden för att beräkna din kommande pension. Värdet på alla dina pensionsrätter när du går i pension är det som avgör hur stor din pension blir från inkomstpensions-delen. Det ska nämnas att du som privatperson inte kan påverka utvecklingen av inkomstpensionen. Här behöver du inte göra några aktiva val utan staten förvaltar pengarna åt dig.

Premiepensionen

Av den allmänna pensionen så är det 2,5% som sätts av till premiepensionen. Pengarna som sätts hit brukar ibland kallas för PPM. Pengarna som hamnar här kan du själv placera bland de fonder som finns att välja bland i PPM systemet. Oftast har fonderna rabatterade avgifter i PPM-systemet jämfört med om du skulle köpa fonden privat.

Viktigt att notera är att även om du kan välja fonder själv så måste du inte göra något aktivt val. Gör du inget val så hamnar dina pengar i fonden AP7 Såfa. AP7 såfa är en fondportfölj som består av AP7 aktiefond och AP7 räntefond. Fram tills du är 55 år kommer hela innehavet ligga i AP7 aktiefond. Från 56 års ålder kommer placeringarna automatiskt ändras så att andelen aktiefond minskas med 3-4% (och investeras i räntefonden istället) per år fram tills du fyller 75 år. Anledningen är att risken ska minskas när du blir äldre för att bevara kapitalet och inte riskera att förlora mycket pengar om aktiemarknaderna skulle vara turbulenta.

Det har visat sig i undersökningar att de som varit inaktiva och låtit sina pengar hamna i AP7 såfa har fått en bättre avkastning än de som gjort aktiva val. Så var inte orolig om du inte gjort något val, dina pengar har utvecklats bra.

Tjänstepension

Din arbetsgivare betalar in tjänstepension åt dig. Oftast finns tjänstepensionen med, och är avtalad, i kollektivavtalet. Tyvärr betalar inte alla arbetsgivare in tjänstepension till dig som anställd. Ca 10% av alla som jobbar får ingen tjänstepension. Det är jätteviktigt att dubbelkolla och kräva tjänstepension när du ingår en anställning. Tjänstepensionen är den blåa delen i pensionspyramiden.

I Sverige har vi fyra stora tjänstepensionsavtal:

 1. Privatanställd arbetare, SAF-LO
 2. Privatanställd tjänsteman, ITP
 3. Kommun- och landstingsanställda, KAP-KL och AKAP-KL
 4. Statligt anställda, PA16

Till varje kollektivavtalad tjänstepension finns det valcentraler som administrerar och hanterar pensionsval och pensionsinbetalningar. Många av avtalen liknar varandra även om det förekommer en del skillnader, speciellt mellan de olika förmånsbestämda avtalen (mer om detta längre ner). De premiebestämda liknar varandra mer. Jag kommer dock inte gå in i detalj hur alla fyra avtalen ser ut.

Tjänstepensionen har inget inkomsttak som den allmänna pensionen och blir mer viktig ju mer du tjänar.

De pengar som sätts av till tjänstepensionen förvaltas i olika typer av fonder/försäkringar. Exakt hur det ser ut och vad du kan påverka beror på vilket avtal du tillhör.

Förmånsbestämd eller premiebestämd

Det finns två olika typer av tjänstepensioner. I en förmånsbestämd pension är du garanterad en viss procent av din slutlön. Här är det arbetsgivaren som är ansvarig att betala in tillräckligt med pengar så att det räcker till dina kommande utbetalningar. Oftast är din lön de sista åren du arbetar väldigt avgörande för hur mycket pension du kommer få. Lönen du hade under den första delen av ditt arbetsliv är däremot inte lika viktiga. I en förmånsbestämd tjänstepension har du som privatperson heller inget ansvar för placeringarna.

I en premiebestämd pension betalar din arbetsgivare in en viss procent av din lön. Din slutliga tjänstepension beror på hur stora insättningar du haft under din livstid och vilken utveckling pengarna haft. Här är det viktigt att få en hög lön så snabbt som möjligt för att du ska få så stora insättningar som möjligt tidigt i livet så de hinner utvecklas och ge bra avkastning fram tills du ska gå i pension.

Rent generellt är det mer vanligt med premiebestämd tjänstepension för de som börjar arbeta idag.

Ett exempel

De fyra olika avtalen har olika bestämmelser för hur mycket pengar som ska avsättas till tjänstepensionen. Vill du veta exakt hur mycket som sätts undan för dig så kan du fråga din arbetsgivare, de kan hjälpa dig.

För mig som är privatanställd tjänsteman så ingår jag i ITP1. ITP1 är en undergrupp till ITP där privatanställda tjänstemän som är födda efter 1979 hamnar. Jag har en premiebestämd tjänstepension. Upp till 40250 kr/mån (för 2019) så sätts 4,5% av till tjänstepensionen. För all inkomst som överstiger 40250 kr/mån så sätts 30% av. Det är här det blir så viktigt med tjänstepensionen om du har en väldigt hög inkomst. Låt mig illustrera med tre exempel.

Tre olika exempel; ett där du tjänar 25 000 kr/mån, ett med 50 000 kr/mån och ett där du tjänar 75 000 kr/mån.

I exempel 1 kommer du få 0,045*25 000 kr = 1 125 kr avsatt varje månad.
I exempel 2 kommer du få 0,045*40 250 kr + (50 000-40 250)*0,3 = 4 736 kr avsatt varje månad.
I exempel 3 kommer du få 0,045*40 250 kr + (75 000-40 250)*0,3 = 12 236 kr avsatt varje månad.

Som ni ser är det enorm skillnad när du har en högre lön, det är just för att kompensera för att du inte får allmän pension på inkomster över ca 43 000 kr i månaden. Så när du går i pension ska din pension förhoppningsvis vara i närheten av din lön du hade när du slutade.

Om vi återgår till min situation så placeras 50% av mina avsättningar i en ”traditionell försäkring” hos företaget Alecta. Det kan jag inte påverka, sådana är reglerna bara. Här kan jag inte påverka placeringen av pengarna. Däremot kan jag bestämma över de resterande 50% som placeras i en fondförsäkring. Här får jag först välja bland olika banker som ska ansvara för pengarna och sen kan jag välja vilken fond jag vill investera pengarna i.

Sammanfattning

Tjänstepensionen är en mycket viktig del av din pension, speciellt om du har hög lön. Du kan ha antingen förmånsbestämd eller premiebestämd. Beroende på vilket typ du har, har du olika möjligheter att påverka utvecklingen av din tjänstepension.

Kanske viktigast av allt är att kontrollera att du har tjänstepension då ca 10% av de som arbetar i Sverige idag inte har tjänstepension.

Privat pension

Den sista delen, toppen på pyramiden, kallas privat pensionssparande. Det är precis vad det låter som, du sparar pengar privat som du ämnar använda när du går i pension. Tidigare har det varit väldigt populärt att sätta in pengar i ”privata pensionsförsäkringar”. Det innebär att du sätter in pengar hos en bank/institut som kommer förvalta pengarna åt dig. Men poängen med pensionsförsäkringarna är att pengarna är låsta tills du går i pension och du kan inte ta ut dem i förväg. Dessa typer av lösningar var mer populära förr då du kunde dra av privat pensionssparande på skatten, vilket inte är möjligt längre.

En annan anledning till att privata pensionsförsäkringar inte längre är lika populära är att gemene man blivit mer införstådd i hur stor påverkan avgifter har på långsiktigt sparande. De privata pensionsförsäkringarna har varit duktiga på att ta ut avgifter som ätit upp en stor del av det insatta kapitalet vilket såklart inte är bra för dig som sparar.

Mer och mer blir sparande på ett ISK eller en KF vanligt för att hantera sitt privata pensionssparande. T.ex. att ha en stående överföring till sitt konto där pengarna automatiskt investeras i en fond.

Fördelar och nackdelar

Den uppenbara fördelen med att ta hand om ditt privata pensionssparande själv är att du slipper avgifter. Men samtidigt kräver det disciplin att inte röra pengarna innan det är dags för pensionen. I och med att pengarna är låsta i en pensionsförsäkring kan du inte ta ut dem i förtid. Men sparar du själv kanske det är lockande att ”bara ta ut” lite från pensionssparandet när det saknas 10 000 kr för den där semesterresan ni planerar till sommaren. Det finns inget rätt eller fel här men har du disciplinen att inte röra ditt pensionssparande tills du går i pension så skulle jag försöka hantera sparandet själv snarare än att ha det i en privat pensionsförsäkring.

Ekonomiskt oberoende och privat pensionssparande

Jag och fru oberoende har inget som vi kallar “privat pensionssparande”. Eftersom vårt mål är att kunna finansiera våra liv med en pengamaskin inom 5-10 år så kommer vi inte behöva spara ihop något privat pensionssparande som vi ska använda när vi fyllt 67 år. Utan om du redan jobbar på en pengamaskin så skulle man kunna kalla det för ditt privata pensionssparande.

Eftersom vi siktar på att kunna finansiera våra liv med en pengamaskin innan vi går i pension så kommer vi inte ”behöva” utbetalningarna från den allmänna- och tjänstepensionen. Den dagen de börjar betalas ut blir det som en bonus på våra redan existerande kassaflöden.

Utvärdera hur mycket pension du behöver

Jag gillar skarpt sidan minpension.se. Där finns samlat allt ditt pensionskapital från både den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Du kan även göra pensionsprognoser baserat på olika åldrar du vill pensionera dig, om du planerar ett längre uppehåll från arbetet t.ex.

Löneväxla

När du har en hög lön (lite över 40 000 kr/mån i dagsläget) så finns det vissa fördelar med att försöka löneväxla. Kort sagt så kan du avstå en del av din lön idag för att få 6-7% mer insättningar till din tjänstepension. Det finns för och nackdelar med det också som jag skrivit om i ett tidigare inlägg.

Sammanfattning

Pensionen är viktig, och det är också viktigt att du förstår hur den fungerar och var de kan vara med och påverka. Resultatet av dina insättningar och din utveckling blir avgörande för hur stora dina utbetalningar blir när du gått i pension.

Beroende på vilket avtal du har finns olika möjlighet att påverka dina insättningar. Här är det enklast att prata med din arbetsgivare alternativt att se på minpension.se vart dina pengar är insatta och höra av dig till dem och fråga.

Oavsett om du sparar till en pengamaskin som vi gör eller inte så är ett privat pensionssparande en bra idé. Baserat på de prognoser jag läst så får pensionärer betydligt mindre utbetalt i pension jämfört med vad de hade i lön när de arbetade. Då blir det privata sparandet väldigt viktigt.

6 thoughts on “Hur fungerar pensionen?

 1. Investeraren_tw

  Jag tycker man borde vända upp och ned på den där pyramidens delar. Idag blir vi snabbt fler äldre i Sverige och väldigt, väldigt många har kommit hit mitt i livet utan försörjning. Det innebär onekligen att den gemensamma kakan kommer att splittras på väldigt många. Det finns en god anledning till Reinfeldts prat om att arbeta tills 75+. Annars riskerar Sveriges pengar nämligen ta slut, med hög sannolikhet. Beakta även att Sverige redan idag har fattiga uteliggare till pensionärer, om du nu inte tror på budskapet. Det illustrerades rätt väl i veckans demonstration utanför Riksdagen. Varken media eller vår Riksdag ansåg dock att det var ett problem som borde uppmärksammas. Det stämplades istället som rasister som låg bakom. Fundera på varför.

  Mvh

  1. Herr Oberoende

   Ja att den traditionella pyramiden inte längre är lika aktuell håller jag med om. Den privata delen kommer vara väldigt viktig i framtiden för den som vill leva ett bra pensionärsliv.

 2. Ckarion

  Det måste vara svårt att skriva bloggposter som blir begripliga både för folk som söker ekonomiskt oberoende och andra. Att man inte skulle ha 10k till en resa eller inte klara sig på typ halva lönen (pension) låter ju bara märkligt i en FIRE-kontext, men är förstås en realitet utanför den gruppen.

  1. Herr Oberoende

   För de som kör 100% FIRE och börjar i tidig ålder är det naturligtvis inte speciellt relevant. Men det kan säkert finnas de som inte satsar helhjärtat enligt FIRE-konceptet eller som börjar spara sent där den ’vanliga’ pensionen blir en viktig pusselbit i den totala ekonmin tänker jag 🙂

 3. NotWorkingTo67

  Jag har funderat på det här med att pensionen baseras på sista lönen och att regeringen tycker vi skall jobba till vi är 67.
  Jag gissar att många 67 åringar inte kommer orka / kunna /vilja jobba 100% (beroende på vad man har för arbete) ända tills man är 75. Är det någon som vet hur det skulle påveka pensionen om man går ner till deltid vid säg 65 års ålder?

  1. Herr Oberoende

   Bara för att förtydliga; det är endast om du har en förmånsbestämd tjänstepension som din slutlön är viktig. Det allmänna och det privata sparandet samt en premiebestämd tjänstepension påverkas inte av slutlönen.

   Det tips jag kan ge är att göra en prognos på minpension.se. Innan de uppdaterade sin hemsida för ett tag sedan fanns det en fantastisk funktion där du själv kunde gå och och t.ex. säga att du från 65 års ålder ville jobba 50% och så gjorde de en prognos på hur mycket pension du skulle få. Det går fortfarande att komma åt funktionen genom att logga in på minpension.se och på din startsida kan man längst ner klicka på “till gamla versionen av MinPension”. Då får du logga in igen och sedan kan du under fliken pensionsprognos klicka på “lägg till förändrad inkomst i prognosen”. Prova att leka med siffrorna och se hur det påverkar din situation 🙂

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *