Solceller – en bluff eller bra investering?

Solceller – en bluff eller bra investering?

Solceller har ju varit på tapeten några år som en “bra investering”, jag granskar och diskuterar igenom hur jag tänker i dagens inlägg.

Vad är solceller

Okej, först lite kort bakgrund så vi alla börjar från samma utgångspunkt. Solceller eller solpaneler är paneler som du installerar på ditt tak. Dessa genererar ström som i en växelriktare växlas om så att den går att använda i ditt hushåll. Elen som produceras använder du antingen själv eller säljer ut på nätet.

Oftast när du är intresserad av att installera solceller kan du gå in på leverantörernas hemsida, knappa in din adress och ruta in vilka delar av ditt tak du vill sätta paneler på. Du berättar vilken vinkel du har på taket och så får du ett förslag.

Exempel, vårt hus

Vi har ett hus från 70-talet. Det är 1,5 plan med ganska bra taklutning, ca 45 grader. Vi har våra två taksidor, en mot väst och en mot öst. När jag knappar in mina förutsättningar på en sida så kan det se ut som nedan:

Okej så nu är vi såklart intresserade av att veta lite mer exakt vad jag tjänar på installationen. I ovan bild så har de beräknat besparingen till ca 15 000kr per år. Men vi måste ta i beaktning mitt lokala elpris, nätavgift, underhållskostnader etc. För att göra det har jag fått tag på ett excel från hittasolceller.se (som när jag laddade ner det hade en linjär beräkning på avkastningen vilket gav mig ca 12% om året över 30 år, vilket jag lite längre ner kommer förklara att jag inte riktigt håller med om). I den här filen får man fylla i siffrorna jag fick från solcellsföretaget tillsammans med lite andra siffror.

En intressant observation är att man fyller i hur stor del av den tillverkade elen som man kommer använda själv. Normalt verkar vara runt 50%. Ju mer du använder av din egenproducerade el ju mer kommer du spara. För när du använder den själv slipper du betala skatt, moms och nätavgift som du gör när du köper el. Om du jämför med att sälja elen ut på nätet så får du “bara” spotpriset. Så ju mer du använder själv ju bättre. Samtidigt är det svårt att påverka eftersom du antagligen kommer producera som mest under sommarhalvåret när du behöver som minst. Runt 40-50% verkar rimligt.

När man fyllt i siffrorna finns det en annan flik i dokumentet som summerar sifforna för dig som jag klistrat in nedan också.

Enligt ovan bild så ligger min avkastning på 4,2% över en 30-års period. Är det bra? Ja det är kanske okej, det är inte vad du får på börsen men samtidigt är det kanske en annan riskprofil på den här typen av investering.

Att räkna ut avkastningen

Jag måste säga att jag inte riktigt vet hur jag på ett bra sätt ska räkna ut “avkastningen” på en installation av solcellsanläggningen. Det är ju ingen investering i bemärkelsen att den ger avkastning och att jag kan sälja investeringen när jag vill som t.ex. en investering på börsen eller om man köpt något som avkastar en årlig avkastning. Efter 30 år har ju solcellsanläggningen inget värde kvar heller eftersom den då måste bytas till en ny anläggning.

Solcellerna ger mig en besparing varje månad. Vad gör jag med de pengarna som jag sparar? Konsumerar jag dem, investerar jag dem på börsen eller något helt annat? Mitt resultat i ovan bild är 364 001kr vilket är ganska exakt 1 000kr i månaden. Säg att jag investerar besparingen på börsen, då blir det drygt 2 miljoner på 30 år. Jämförelsen att jag istället stoppar de 147 500kr direkt på börsen år 1 skulle gett mig drygt 2,5 miljoner. Så det verkar ju lite bättre utifrån det perspektivet (men kanske en helt annat risk?). Den procentsatsen som räknades ut i excellet var från början en linjär beräkning; alltså (511 501 / 30) / 147 500kr = 11,6%. Den beräkningen antar att insatsen finns kvar efter 30 år, men är inte solcellerna “döda” då och behöver ersättas av nya? Det är så jag tolkar det när man säger att anläggningen lever 30 år, precis som man säger att en värmepump lever 15-20 år sen måste man byta den. Då vore det mer rätt att räkna avkastningen på själva resultatet där vi dragit bort insatsen som egentligen inte finns längre (och då borde inte husets värde ha ökat heller om panelerna tappat sitt värde efter 30 år) => (364 000kr / 30) / 147 500kr = 8,2%.

Det som stör mig är att man aldrig räknar avkastning så här när man tittar på investeringar, linjärt alltså. Detta eftersom avkastningen är exponentiell när den årliga avkastningen återinvesteras och man får ränta på räntan. Då räknas den årliga avkastningen genom följande formel:

Årlig avkastning = (slutvärde / startvärde ) ^(1/antal år)

Använder man den här formeln får vi en årlig avkastning på 4,2% som syns i bilden ovan, jag uppdaterade formeln i excellet till att visa exponentiell avkastning. Detta är dock baserat på att det investerade värdet finns kvar vid år 30 vilket det antagligen inte gör och då borde vi återigen använda resultatet på 364 001 kr som bas och då blir den årliga avkastningen ynka 3,1%. Det som ska sägas här är att när vi räknar på detta viset antar vi att vi inte återinvesterar vår årliga besparing, för då skulle vi, som redan nämnts, stå med 2 miljoner istället för endast 364 001kr.

Kassaflöde

Ett annat sätt att se det är att titta på den faktiska besparingen och jämföra med vilket kassaflöde jag skulle kunna få från en annan investering. Det är kanske här solcellerna har sin styrka. I ovan exempel så får jag en besparing på ca 12 000kr om året på en investering på 147 500kr, det har vi redan räknat ut till 8,2%. Det är ett riktigt bra kassaflöde, och till relativt låg risk. Jämför det med 4%-regeln på 147 500kr investerat på börsen som skulle ge 5 900kr om året.

Kort sammanfattning

Så hur jag än vrider och vänder på det kan jag inte få en äpple till äpple jämförelse mot att investera på börsen. Här får man analysera sin egen situation och tänka på hur man kommer använda besparingen. Är du ute efter att investera pengar på lång sikt så verkar börsen avkasta bättre. Men är du intresserad av att leva på avkastning (t.ex. om du inte längre jobbar och får lön) så ger solcellerna ett väldigt bra, och förhoppningsvis stabilt, kassaflöde.

Även om jag egentligen vill räkna avkastningen med en exponentiell funktion så vet jag inte riktigt vad resultatet på 3,1% (eller 4,2%) säger mig? Jag tänker att det betyder att om du varken investerar besparingen på börsen eller använder besparingen som ett sorts kassaflöde så är det inte en bra idé. Men om du investerar besparingen eller använder det som kassaflöde så är det en intressant riskjusterad avkastning.

Den största risken som jag ser det är att du istället för att investera besparingen eller använda det som ett kassaflöde för att finansiera din fria livsstil ökar dina utgifter. Du kanske förbrukar mer el för du tycker den är “gratis” nu när du installerat solcellerna, och då har din “investering” plötsligt bara blivit en större utgift som lurar dig att öka dina rörliga kostnader. Du blir båda fattigare och ökar din levnadskostnad, dubbelfel…

Myter eller saker att reda ut

Kan jag vara självförsörjande så att om det blir strömavbrott kan jag använda min egenproducerade el från taket?
Svar: Nej det kan du inte. Växelriktaren behöver ström och får du strömavbrott kommer du inte kunna tillgodogöra dig energin som produceras. Det enda alternativet för att bli självförsörjande och kunna använda din egenproducerade el under ett strömavbrott är att installera ett batteri. Det finns olika storlekar, från 5-50 kWh, men de gör investeringen väsentligt mycket dyrare. Det kan röra sig om mellan 20 000 – 50 000kr extra.

Är avkastningen runt eller över 10% på min anläggning?
Svar: Nej, det är den högst sannolikt inte. Vissa sidor som skriver om solceller påstår att avkastningen är över 10% räknar nog lite väl optimistiskt. Som jag resonerat ovan får man tänka lite annorlunda och kanske inte stirra sig blind på “årlig avkastning” för solcellerna fungerar inte som en traditionell “investering”.

Solceller är underhållsfritt!
Svar: Nej det stämmer inte riktigt. Visst själva panelerna sägs inte behöva så mycket underhåll. Men växelriktaren behöver högst sannolikt bytas efter ca 15 år och den kostar mellan 15 000 – 25 000kr. Sedan kan det alltid uppstå strul med elektronik.

Lite (spridda) tankar

 • Är solceller en bra investering? Jag tror man ska sluta säga att det är en investering. Det är ett inköp (precis som en värmepump) som innebär att du kommer göra en besparing varje månad. Solpanelerna lever i 30 år och sedan har din insats försvunnit och om du vill fortsätta med solceller måste du betala för att installera en ny anläggning efter 30 år. Som jag resonerat ovan kan man använda besparingen som ett månadssparande eller kassaflöde för att finansiera en fri livsstil. Det tycks vara en relativt bra avkastning kontra risken om du har disciplinen att använda besparingen på rätt sätt.
 • Att installera solceller är ingen energieffektiviserande åtgärd. Jag tror det är lätt att många blir lyriska över att de nu tillverkar sin egen el och börjar förbruka mer, t.ex. maxa ACn eller värma poolen på sommaren bara för att de kan men då försvinner ju hela besparingen och då blev installationen snarare ett inköp/utgift än någon slags investering. Man pratar om återbetalningstid för systemet på kanske ca 10 år, vilket egentligen är den sorts “nycketal” man pratar om när man gör inköp som minskar dina utgifter kopplat till boendet. Prova jämför återbetalningstiden för olika åtgärder du kan göra hemma för att minska dina utgifter.
 • Vi kan ta en installation av en luft/luft värmepump som jämförelse. Om du inte har en sådan idag utan värmer med el-element finns potential att spara kanske 5000 kWh om året i en normalstor villa. Om vi antar 1,5kr/kWh för elpris+nätavgift+moms+skatt så har du fått tillbaka pengarna på 3 år. Det är en helt annan liga på den sortens investering, den kostar dessutom bara ca 20 000kr och ger så mycket mer. Har du redan en luft/luft värmepump kanske solceller är det näst bästa alternativet för att uppnå fler besparingar, jag vet inte.
 • Vissa argumenterar att installationen av solceller ökar värdet på huset. Ja det gör det säkert men om du investerar i solceller misstänker jag att du planerar att bo kvar ett tag så det är ändå inga pengar du får någon nytta av förrän du säljer huset. Sen är frågan om värdet fortfarande finns kvar efter 30 år när det är dags att installera en nya paneler eller har investeringens värde “försvunnit”? Då kanske potentiella köpare inte räknar in solcellerna när de lägger bud om de ändå måste bytas om 5-10 år t.ex.
 • Det är svårt att sia om elpriserna framåt. Just nu är vi ju på nivåer som vi aldrig sett innan. Samtidigt är det dumt att spekulera, det kan komma att fortsätta öka framåt eller så kommer det nya energi-tekniker som gör att priserna kommer minska. Det kan gå åt båda hållen och är svårt att veta helt enkelt. Det är ju en faktor som påverkar hur mycket du sparar på att ha solceller.
 • Det man kan säga rent generellt är att det är mer lönsamt att investera i solceller ju längre söderut i landet du bor. Dels pga mer soltimmar men också för att elpriserna här är dyrast i landet pga de olika priszonerna vi har.
 • Ytterligare en observation är att det kan vara gynnsamt om du har egen tillverkning under de timmar då du som hushåll förbrukar som mest, oftast morgon och kväll. Då kan besparingen bli högre genom att du använder en större andel av den producerade elen själv istället för att sälja ut den på nätet mitt på dagen när du inte använder lika mycket själv.
 • Det som också är svårt att veta om du verkligen får ut den energi som företaget “spår” i sina kalkyler. Får du ut mindre än de lovat så blir kalkylen också sämre. Kanske kan det gå åt andra hållet, att du får ut mer, om de varit konservativa i sina kalkyler.
 • Man kan resonera kring andra värden, förutom själva investeringen och avkastningen. Det jag tänker på är att om vi som är husägare installerar solceller som gör att vi delvis använder vår egenproducerade el och säljer till grannarna så blir behovet att producerad el från “stora” leverantörer minskad och belastningen på elnätet minskar också. Men om vi som privatpersoner ta ansvar för samhällsnyttiga installationer genom att använda våra egna pengar lämnar jag osagt. Det går att tänka åt båda hållen här men oavsett så är det något som är bra för samhället.
 • Det andra är ju miljönyttan. Det sägs att solenergi är bland de renaste sätten att tillverka el. Det är tyst och rent där det produceras, de håller relativt länge och kan återvinnas (har jag läst, inte bekräftat). Det som är den största belastningen på miljön är tillverkningen av solcellerna, det är en ganska energiintensiv process. Vad jag har läst mig till så har solcellerna “betalat av” energiskulden från tillverkningen efter två års användning.

Sammanfattning

Kommer vi installera solceller hemma hos oss, vi får se. Kommer investeringskostnaden ner lite tack vare mer effektiva paneler eller billigare tillverkningsprocesser blir det mer intressant såklart. Dock skriver många sidor att effektiviteten ökar 1% per år så det gör kanske inte så mycket att vänta. Gillar du att investera långsiktigt på börsen så verkar det eventuellt som det är bättre avkastning där.

Jag väger även in tid och energi som jag måste lägga på systemet. Allt vi äger kallar på vår uppmärksamhet förr eller senare. Panelerna kommer behöva bytas någon gång, kanske repareras. Om jag ska byta taket någon dag kommer totalkostnaden bli högre för panelerna måste ner och upp igen, hur mycket äter det på min totala avkastning? Växelriktaren kan strula och måste bytas inom 10-20 år. Så summa summarum så kommer du få ytterligare en pryl som kommer ta din tid och uppmärksamhet.

Det som lockar mig mest är den direkta minskningen av utgifter, det blir mer “på riktigt” jämfört med börsen när jag kan se att mina kostnader minskar.

Min analys är att det är lätt att dras med av mediasnack, reklambanners med lovande tvåsiffrig avkastning och om grannarna installerar. Efter min högst lekmannamässiga analys så står det och väger lite. Jag är inte säker på vad jag tycker. Eventuellt kan vi ta in företag som får lämna offerter så får man analysera lite mer detaljerat och se var kalkylen landar och om det kan vara intressant.

Hur tänker du kring solceller som en “investering”?

11 thoughts on “Solceller – en bluff eller bra investering?

 1. Carl-Johan Larsson

  Kommentar från en solcellspionjär. Haft min anläggning i 10år nu.

  Det du skriver är i det mesta helt rätt men det behöver klargöras en del.
  Min erfarenhet är att egenanvändningen är mer uppåt 70% men det beror på anläggningens storlek. Vad det gäller använda elen eller sälja den så skall man tänka på följande: Man får ett bidrag idag på 60öre för såld el, dvs elskatten + moms. Så säljer man elen på dagen och köper tillbaka den på natten så blir det samma skatt. MEN oftast är elen dyrare på dagen och billigare på natten. Alltså tjänar man mer på att ha tidstariff och sälja så mycket som möjligt och flytta förbrukning till natten, tvättmaskiner, VVB, Elbil mm.

  En annan viktig sak är att du jämför med värmepump. Om du köp en värmepump så blir nästa energi åtgärd tex byta fönster inte lika lönsam. Och en tilläggsisolering ännu mindre. Men man kan alltid skaffa solceller och det påverkar inget annat. Vad det gäller åldrandet så finns det idag anläggningar som gått i 45år och fortfarande fungerar utmärkt. Skulle man behöva byta så behöver man kanske inte byta allt utan bara vissa delar.

  Men att jämföra med en börs investering så är kassa jämförelsen väldigt bra. Att minska sin driftkostnad för fastigheten med drygt 1000kr/mån är inte dåligt alls. Och det gör att banker direkt ökar låneutrymmet för ägaren. Dvs man får bättre betalt när man säljer. Ofta mer än vad den kostade att installera. Själv har jag inget underhåll alls. Den bara är där och går. Behöver aldrig tvättas eller fixas med.
  Bygg så stor anläggning som du bara kan eller max 80% av ditt årliga behov. Då får du ut mest av dina pengar.

  1. Herr Oberoende

   Hej Carl-Johan! Stort tack för dina kommentarer och att du delar dina erfarenheter.
   Kul att du ligger på så hög förbrukning av din egen produktion. I och med att man producerar som mest på sommarhalvåret när man själv använder som minst trodde jag det var svårt att komma över 50% i egenförbrukning.

   Vad gäller 60 öre tillbaka när man säljer så vill jag också förtydliga att den är med i min beräkning i excellet. Det jag också vill klargöra är att det är en skattereduktion vilket innebär att du inte får tillbaka hela 60-öringen per producerad kWh, utan det hamnar på din deklaration och du får då säg 30% tillbaka på värdet som dras på din deklaration, snarare 20 öre då. Av den anledningen är jag inte säker på att jag är lika optimistisk som du verkar kring att sälja på dagen och göra +/- 0 på skatt och moms när du köper tillbaka på natten. Enligt mina kalkyler blir det inte så bra. Kanske missar jag något..

   Skulle vara intressant att läsa om de som gått i 45 år, det betyder att de installerades på 70-talet? Har du någon referens att dela med dig av?

   Tack för tipset om 80% av årlig förbrukning, det verkar rimligt! 🙂

 2. Carl-Johan Larsson

  I mina senaste deklarationer så dras 60öringen bort på sista raden så det är blir så att om du har haft lön och betalat 50000kr skatt då dras 0.60x8000kWh=4800kr så att man betalar 45200kr.

  Alltså behöver man inget batteri, skatten blir neutral om man först matar in el på dagen och sedan tar ut den på natten. Däremot så varierar priset så det blir en större skillnad på hur lönsam anläggningen blir.

  Den äldsta nätanslutna i sverige skall finnas https://www.solcellskollen.se/blogg/35-ar-senare-hur-gar-det-for-sveriges-aldsta-solcellsanlaggning

  Men den äldsta som ej är kopplad till nätet finns på bullandeö i södra skärgården. Hittade ingen länk om den. Men den lär ha byggts runt 1975.
  Världens äldsta på en byggnad sattes upp redan 1884 i NewYork för att ladda batterier i källaren. Den hade guldfolierade selen celler. Det var först på 1930 talet som någon kunde förklara varför de gav ström!!! 🙂

  1. Herr Oberoende

   Tack igen för förtydligande. Det låter ju väldigt bra att det går på “sista raden”, då finns det som du säger utrymme att göra arbitrage på skillnaderna mellan dags och nattpriser!

   Även intressant om den gamla anläggningen. De hade bytt växelriktaren två gånger och senaste gången för den gått sönder efter ca 15 år vilket stämmer med min kalkyl. Men dock verkar det som att panelerna eventuellt kan leva längre än de 25-30år som effektgarantin oftast ligger på.

   Kul! Bra diskussion, tack 🙂

 3. Calle

  Hej och tack för ett intressant inlägg på ett aktuellt ämne!

  Om jag skulle räkna på avkastningen för denna investering så hade jag valt att se det som att värdet på anläggningen skrevs av under dess livstid. Om livstiden antas vara 30 år så blir den årliga kostnaden då ( 147 500 / 30 = 4 917 ) vilket vi för enkelhetens skull kan avrunda till 5 000 kr. Efter livstiden slut antas då värdet på solcellerna vara förbrukat.

  Jag hade lite svårt att utläsa exakt vad du gjorde för besparing per år i energikostnad, men tyckte det såg ut att vara omkring 15 000 kr. I så fall skulle det årliga resultatet vara 10 000 kr och över solcellernas livstid skulle det ackumulera till 300 000 kr.

  Med din formel för avkastning räknat exponentiellt (som jag också föredrar) blir avkastningen
  (300 000 / 147 500)^(1/30) = 1,024
  alltså 2,4 %. Man kan såklart väga in andra besparingar, kostnader eller värdeökningar i kalkylen men att räkna avkastning på något annat sätt verkar inte rätt.

  1. Herr Oberoende

   Tack Calle för din input, känns bra med lite bekräftelse kring hur man beräknar avkastning. Stort tack för det. Jag håller med dig i ditt resonemang kring hur du beräknar själva avkastningen för att kunna jämföra med andra investeringar.

 4. Z-Mannen

  Men är inte solceller betydligt mer lönsamma i Arizona, Södra Spanien o Södra Italien?

  1. Herr Oberoende

   Jo det kanske de är, men jag bor ju inte där 😉 Jag får utgå från min förutsättningar här hemma när jag tittar på lönsamheten, kommer inte flytta 🙂

 5. Micke

  Hej. Måste bara fråga varför du anser att solpanelerna är förbrukade efter 30 år? Effektgarantin innebär max 10% tapp på 25 år. Då har en 15 kW anläggning minskat till 13500, troligen lite mindre! Varför skulle man byta ut dessa paneler? Byter du motor i bilen om den tappat 10% efter 30000 mil? Om 30 år drar din nya värmepump 10% mindre el så det blir samma sak ändå… Nåja, inget säger att en anläggning bara håller 30 år! Samma med batterier, de håller med 90% kapacitet X antal cykler men inget säger att de sedan omgående måste bytas ut! De funkar säkert mycket längre med sakta minskande effektivitet.

 6. Karl-Emil Efraim Videbris

  Tack för ett riktigt bra inlägg i debatten, ditt inlägg skulle behöva hamna högst upp vid Google sök för att nyansera debatten. Hittar väldigt få kritiska inlägg ämnet generellt sett.

  Ditt sätt att räkna på investeringen och jämföra med alternativa investeringar/placeringar är något jag länge funderat på och som jag upplever att många privatpersoner helt missat. Många solcellsbolag har en marknadsförening som gränsar till det oseriös när det gäller antaganden i deras kalkyler. När jag gjorde motsvarande räknesnurra för några år sedan landade jag på en årlig avkastning på runt 3-4% sett över en 30 års period för en solcellsanläggning (10 KW) på mitt hus tak (inkl byta av växelriktare). Rent ekonomiskt tycker jag att det var för lågt i jämförelse med vad börsen avkastar på lång tid men som du mycket riktigt påpekar så är det en annan form av riskspridning.

  Utöver det rent ekonomiska så ser jag fler risker, som sällan nämns, t.ex. risker för genomföringar i tak, risker för brand och vid brand, kostnader för demontering och skrotning, förändringar i styrmedel dvs skattelättnader.

  1. Herr Oberoende

   Hej Karl-Emil!
   Kul kommentar, tack.
   Kan bara hålla med om att det marknadsförs som den bästa investeringen hushåll kan göra men det är inte så enkelt.. Du nämner en del intressanta risker. Något jag fick se själv härom veckan var att vi när vi skulle teckna ’dolda fel’ försäkring när vi sålde vårt hus var att premien var dubbelt så dyr om man hade solceller vilket var lite förvånande! Så försäkringsbolagen ser uppenbarligen också en del risk med installationerna.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *