Bokrecension – The art of Happiness

Bokrecension – The art of Happiness

I den här boken delar Dalai Lama med sig av sina kunskaper och filosofier kring lycka, glädje och medmänsklighet.

Boken

Den här boken är skriven av författarna Dalai Lama och Howard C. Cutler. Egentligen är den nog mer skriven av Howard som har intervjuat Dalai Lama kring de olika aspekterna om lycka.

Howard är utbildad psykiater och bidrar med den västerländska vetenskapen kring lycka samtidigt som Dalai Lama får uttrycka hur han ser på lycka. Boken är uppdelad i fem huvudkategorier enligt nedan.

 1. The purpose of life
 2. Human warmth and compassion
 3. Transforming suffering
 4. Overcoming obstacles
 5. Reflections on living a spiritual life

Kapitel 1, 2 och 3

Den första delen handlar om meningen med livet där Dalai Lama är säker på att meningen med livet är just lycka, att vara lycklig. Vidare menar Dalai Lama att lycka inte kan komma från yttre stimulanser så som pengar, saker, bilar etc. Lycka är något som skapas inombords och påverkas inte av tillfälliga händelser i livet som en löneökning, ny bil etc. Utan efter ett kort rus så återgår vi till samma lyckonivå som vi hade innan.

Något som gör att vi kanske inte är lyckliga i dagens samhälle är att vi jämför oss med kollegor, vänner, människor i våra flöden på sociala medier etc. Dalai Lama menar att det är viktigt att inse att det är många som antagligen har det mycket värre än vad du har det. Det viktiga är att kunna vara samlad och lugn i sitt sinne så att alla externa faktorer inte påverkar dig negativt. Du behöver öva dig på att vara nöjd med det du har och inte vara girig. Nedan är ett stycke från boken som sammanfattar Dalai Lamas inställning ganska bra:

”As long as there is a lack of inner discipline that brings calmness of mind, no matter what external facilities or conditions you have, they will never give you the feeling of joy and happiness that you are seeking. On the other hand, if you possess this inner quality, a calmness of mind, a degree of stability within, then even if you lack various external facilities that you would normally consider necessary for happiness, it is still possible to live a happy and joyful life”

Dalai Lamas tips för att bli lycklig är att först identifiera våra negativa tankar och hur de påverkar oss och vår lycka. Det är viktigt att försöka minska på de negativa tankarna som t.ex. avundsjuka, hat och ilska.

För att bli lycklig så tar både vetenskap och Dalai Lama upp vikten av sociala kontakter och att ha ett bra umgänge för att vara lycklig.

När vi ser världen med ett lugn och att andra människor är sympatiska snarare än fientliga och själviska kan vi själva börja slappna av, lita på och leva ett avslappnat liv. Det gör oss lyckligare. Om vi själva blir mer uppmärksamma på vår omgivning och ser andra människor som medmänniskor, som likt oss själva, går igenom många svårigheter och utmaningar varje dag är det också lättare att ha ett visst medlidande för våra medmänniskor. Medlidande (compassion) är något som är vitalt för att öka din lycka enligt Dalai Lama. Det är först då vi verkligen kan knyta an till andra människor och uppskatta dem och oss själva.

När det kommer till lidande så är det något som vi alla upplever under våra liv. Det finns inte någon som inte behöver gå igenom sorg eller annan typ av lidande pga sjukdom eller liknande. Här är det också en hjälp att tänka att du inte är ensam i din situation. Genom att tänka att vi alla invånare på jorden är lika och vi har samma utmaningar kan vi finna tröst och stryka i det att kunna gå vidare i livet och ta vara på allt positivt.

Kapitel 4 och 5

Delen om overcoming obstacles handlar mycket om att kunna hantera förändring, ilska och ångest. I mångt och mycket säger Dalai Lama att det är den mentala delen vi måste lära oss att hantera. Dels att inte oroa oss i onödan och att inse när situationerna uppstår så vi kan anta en mer positiv attityd även om det kan kännas motigt ibland. Det krävs en förändring i våra mindset för att kunna bli mer lyckliga och klara av att hantera alla de situationer vi utsätts för i vårt dagliga liv. Dalai Lama säger: ”If there is a solution to the problem, there is no need to worry. If there is no solution, there is no sense worrying either.

Sista kapitlet hanterar frågan om tro. Enligt vetenskapen är de som är troende också lyckligare. Boken menar på att de som tror har lättare att mentalt förklara för sig själva att de utsätts för prövningar etc eftersom Gud vill det. Kan låta simpelt men Dalai Lama menar också att tro gör att det är lättare att vara lycklig. Dock säger han samtidigt att det med det sagt inte betyder att man inte kan vara lycklig om man är icke troende, men det kan krävas en större ansträngning.

Omdöme

Den här boken var väldigt intressant. Jag fick en del nya insikter och Dalai Lama är imponerande i sitt sätt att diskutera kring olika livssituationer som Howard frågade honom om. Det är tydligt att Dalai Lama grundar mycket av sin filosofi i att vi alla är lika här på jorden och att vi måste ha medlidande för alla våra medmänniskor. Utan medlidande så kan man inte bli lycklig och hitta meningen med livet enligt honom.

Boken är relativt lång och för mig var den också ganska tungläst. Howard blandar kapitlen med dialoger mellan honom och Dalai Lama med vetenskapliga fakta om olika typer av beteenden och situationer. Det är ett bra upplägg men trots det hade jag svårt att läsa mer än 30-40 sidor per gång när jag läste boken.

Den här boken ger många bra insikter i hur du kan förhålla dig till ditt liv för att öka din lycka och glädje i livet. Den är även väldigt konkret så det är lätt att ta till sig informationen som beskrivs.

Går att köpa på Bokus eller Adlibris.

2 thoughts on “Bokrecension – The art of Happiness

 1. Jakob

  Inget som har hittat den på svenska någonstans? 🙂

  1. Herr Oberoende

   Nej just den här vet jag inte om den finns översatt till svenska, jag har inte hittat den i alla fall 🙂

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *