Alternativa investeringar

Sedan 2017 har vi haft som mål att hitta alternativa investeringar utanför börsen. Dels för att diversifiera oss men också för att öka andelen hållbart sparande.

Tanken med alternativa investeringar

Jag och fru oberoende har under en längre period jobbat för att sprida våra risker och göra det genom att investera en del av vårt kapital utanför börsen. Se hur vår pengamaskin ser ut här.

Förutom att diversifiera oss med investeringar utanför börsen så har de flesta alternativa investeringar högre kassaflöden jämfört med börsen. Det är en viktig komponent om du planerar att leva på ditt kapital i framtiden.

Utvärderingar och tips

De alternativa investeringar som vi testat på hittills och skrivit om på bloggen är listade nedan.

Vi fortsätter att utvärdera alternativa investeringar och jag fyller på löpande här när jag har mer att tipsa om.