Lendify – P2P lending

Sedan 2017 undersöker flera olika alternativa investeringar. Inom kategorin peer-to-peer lending (P2P) finns flera olika aktörer och vi har nu utvärderat Lendify.

* Jag har ett samarbete med Lendify, blir du kund genom att klicka på mina länkar i inlägget får jag en liten ersättning. Om du vill bli kund hos Lendify kan du klicka här.

Konceptet peer-to-peer

Peer-to-peer lending innebär kort och gott att du som privatperson lånar ut pengar till andra privatpersoner. Rent praktiskt innebär det dock inte att ni måste träffas och skriva kontrakt etc utan detta sköts genom en plattform. Plattformen i det här fallet heter Lendify. Tack vare att plattformarna som sköter P2P lån har låga kostnader är de mer kostnadseffektiva än klassiska banker. Effektiviteten gör att både de som lånar ut får en bra avkastning och de som lånar pengarna får bra lånevillkor. En win-win situation som gynnar oss investerare samt de som är i behov av att låna pengar.

När du sätter in pengar på ditt konto hos Lendify så hittar de personer som är i behov av lån, samtidigt som de också gör en gedigen kreditprövning på de som vill låna pengarna. För att minimera riskerna så sprids ditt insatta kapital ut på många olika lån. Risken med att endast låna ut till en person är ju att låntagaren inte klarar av att betala tillbaka dina pengar.

P2P lån har funnits lite drygt 10 år och är relativt stort utomlands där Storbritannien och USA är de största marknaderna. Dock har det på senare år växt betydligt i Sverige och nu finns det flera olika aktörer där Lendify är en av dem.

Vår utvärdering

Vi valde att under våren 2018 investera 10 000kr hos Lendify för att utvärdera plattformen. Överlag är jag mycket nöjd med hur det fungerat och jag tänkte gå igenom lite hur det ser ut, vilken avkastning du kan förvänta dig, fördelar, nackdelar, risker och hur etiskt P2P lån är som investering.

Plattformens utseende

Nedan är ett utklipp på hur startsidan ser ut när du loggat in. Det finns information om ditt saldo, en graf med din avkastning, kommande utbetalningar t.ex. Användargränssnittet tycker jag är snyggt och lättöverskådligt.

När du investerar på Lendify finns det tre alternativ att välja på. Antingen väljer du ”Autoinvest kort” som är är lån med en löptid på max 5 år och du kan förvänta dig en avkastning på ca 4% (före skatt). Du kan också välja ”Autoinvest lång” som innebär lån med en löptid på max 15 år och du kan förvänta dig en avkastning på ca 6% (före skatt). Båda ovan alternativ innebär att Lendify automatiskt sköter utlåningen åt dig, när du får återbetalat pengar så återinvesteras det i nya lån direkt. Det sista alternativet är att investera manuellt där du själv bestämmer vilka lån du vill investera i, då styr du själv lånens löptid och avkastning.

Fördelar

På alla vinster som görs dras preliminärskatt innan de återinvesteras i nya lån. Ränteintäkterna kommer finnas förtryckta på din deklaration. Det är skönt och praktiskt.

Lendify är den största P2P-aktören i Sverige sett till antal anställda och mängd utbetalda lån vilket är förtroendeingivande.

Att investera i P2P-lån är en diversifiering av din portfölj. Jämfört med att ha alla pengar investerade på börsen så får du genom Lendify en avkastning som inte alls följer börsens svängningar. Det är tryggt och stabilt vilket är en fördel.

En kul funktion hos Lendify är att de har en andrahandsmarknad för lånen. Så säg att du efter 7 år inte är sugen på att fortsätta med Lendify (och dina utestående lån har en bindningstid på 15 år) och du vill ta ut dina pengar. Då kan du sälja dem till andra investerare som är intresserade av att ta över dem. När jag skriver det här gjordes det 2500 transaktioner på andrahandsmarknaden de senaste 30 dagarna så det är bra omsättning.

Något jag också vill lyfta är Lendifys support. Jag har använt den några gånger och de har en chattsupport på hemsidan där du direkt får svar på dina funderingar. Det är riktigt bra.

En snygg funktion på din startsida är att du kan se dina kommande återbetalningar. Om du skulle bestämma dig för att sluta investera så kan du se där vilket kassaflöde du kan få varje månad. Vårt är väldigt lågt men vi har heller inte investerat så mycket.

Alternativt buffertkonto?

Jag har reflekterat lite om buffert och Lendify. Normalt sätt säger man att bufferten ska sättas på bankkonto alternativt en räntefond. Detta eftersom pengarna ska vara lättillgängliga och inte vara utsatta för så hög risk. Med Lendify kan du få runt 6% avkastning på årsbasis och om du skulle behöva ta ut dina pengar kan du sälja dina kvarvarande lån på andrahandsmarknaden? Den enda risken jag ser med upplägget är att du inte får sålt dina lån på andrahandsmarknaden men det verkar vara bra omsättning där så jag är inte så orolig för det. Avkastningen känns väldigt stabil så risken är minimal sett från ett investeringsperspektiv.

Nackdelar

När jag försöker komma på nackdelar med Lendify så finns det inga uppenbara.

Det jag skulle kunna ta upp är att avkastningen är relativt låg jämfört med liknande P2P aktörer som jag också håller på att utvärdera, som Fellow Finance eller Savelend. Jag ser det som att Lendify har en mycket gedigen affärsmodell och även kreditbedömningsapparat. Det kan vara så att de har en större kostnadsmassa pga av en del uppstartskostnader, den fina hemsidan, antal anställda, kundservice, marknadsföring etc som gör att de måste ta ut höga avgifter. Lendify tar runt 35-50% av lånekundernas ränteinbetalningar i avgift vilket jag tycker är högt. Vissa andra plattformar ligger på 10% i avgift vilket innebär att du som sparare får mer av avkastningen.

Risker

Riskerna förknippat med P2P lån kan egentligen delas upp i två kategorier. Kreditförluster, alltså att låntagarna inte klarar av att betala tillbaka lånet samt företagsrisken att Lendify går i konkurs.

Det kanske är lätt att tro att de flesta som är i behov av små lån och krediter kommer ha svårt att betala tillbaka. Lendify har en mycket gedigen kreditprövningsprocess för att endast låna ut till de som ska klara av att betala tillbaka. För varje låntagare som inte klarar av att betala går ärendet till inkasso och det förlorar Lendify pengar på. Därför finns det stora incitament för Lendify att endast låna ut till de som klarar av att betala tillbaka vilket även är bra för oss investerare såklart. Lendify har en kreditförlustfond. De har alltså en fond med pengar i för att täcka upp för eventuella kreditförluster du har i din portfölj. Det ger en väldigt bra trygghet i att du kan förvänta dig att få tillbaka ditt investerade kapital. Fonden täcker inte utebliven ränta utan bara det investerade kapitalet.

Den andra risken är att Lendify går i konkurs. Normalt sätt så skulle det här vara väldigt allvarligt för dig som investerare. Du skulle högst sannolikt inte få tillbaka några pengar om företaget du investerat via går i konkurs. Men även om Lendify skulle gå i konkurs så kommer du inte bli av med dina pengar.

Alla pengar som vi investerare har på plattformen hålls åtskilt från Lendifys egna tillgångar. De hålls på ett ”klientmedelskonto” hos Handelsbanken i det här fallet. Om Lendify skulle gå i konkurs finns ett avtal med kredithanteringsbolaget Lindorff som i så fall skulle ta över hanteringen av lånen. Pengarna som är utlånade vid en eventuell konkurs kommer alltså återbetalas till investerarna i den takt lånen betalas tillbaka från låntagarna. Skuldebreven som upprättas (automatiskt på plattformen) mellan dig och låntagarna finns kvar även vid en konkurs vilket är en förutsättning för att pengarna ska kunna krävas tillbaka.

Att komma igång

Minsta investering hos Lendify är 10 000kr och anledningen till att det är så högt är främst för att kunna få en god riskspridning på flera olika lån. På 10 000kr fördelas ditt kapital på minst 40 olika lån. Går du in med mindre pengar blir riskerna onödigt stora. Är du intresserad av att investera och diversifiera dig kan du starta ett konto hos Lendify.

Summering

Jag tror P2P lån är här för att stanna. P2P erbjuder en tjänst som alltid kommer behövas, lån och köp av krediter. De gör det dessutom på ett sätt som är billigare än att låna från banken och erbjuder samtidigt privatpersoner att investera sina pengar till en attraktiv avkastning. Tack vare den gedigna kreditprövningsprocessen minimeras risken för att sätta människor i skuld som inte klarar av att betala tillbaka.

Som med andra alternativa investeringar rekommenderar jag inte att du sätter allt ditt kapital i P2P lån men det är en ypperlig diversifieringsmöjlighet för att sprida riskerna i din portfölj.

Avkastningen kontra risken känns rimlig och som jag nämnde ovan skulle det kunna fungera som ett alternativ till buffertsparande på sparkonto.