Bokrecension – Mod att vara sårbar

Bokrecension – Mod att vara sårbar

Brené Brown har ett av tidernas mest sedda TED-talks. Det handlar om sårbarhet och hur det är en förutsättning för att leva ett lyckligt liv. I den här boken utvecklar hon sina tankar om både skam och sårbarhet.

Boken

Den här boken handlar om sårbarhet och skam. Det är egentligen två ord som jag tycker är svåra att ta på och riktigt förstå vad de betyder. För att förstå sårbarhet tänkte jag återge vad som står på baksidan av den här boken:

”Varje gång vi möter någon för första gången, försöker vara kreativa eller inleder ett samtal som vi vet kan bli svårt tar vi en risk. Vi känner oss osäkra och utsatta. Vi känner oss sårbara….Vi tror att vi vet att sårbarhet är samma sak som svaghet, men tänk om sårbarheten i själva verket är en kraftkälla, en styrka?”

I boken finns också en definition på vad skam är: ”Skam är en mycket smärtsam känsla eller upplevelse av att vara misslyckad och därmed inte förtjäna kärlek och tillhörighet.”

Den här boken är ca 240 sidor lång och är uppdelad i sju kapitel:

  1. Otillräcklighet
  2. Slå hål på myterna om sårbarheten
  3. Att förstå och bekämpa skammen
  4. Kapprustning mot sårbarheten
  5. Tänk på avståndet
  6. Engagemanget som förändrar allt
  7. Helhjärtade föräldrar

Mycket i den här boken går ut på att utbilda dig som läsare om vad sårbarhet och skam är och hur du bäst attackerar/hanterar/utnyttjar den. Det finns många tips på hur du identifierar beteenden eller mönster i ditt eget liv som kanske tyder på att du undviker att vara sårbar eller situationer där det finns risk att känna skam. Att ha insikt om detta kan ge enorma fördelar för dig som vill uppnå ett bättre och lyckligare liv. I slutet av boken finns också konkreta tips på hur du kan agera i din vardag för att vara mer sårbar och känna mindre skam för att på så vis bli lyckligare.

Sårbarhet i vardagen

Genom att visa oss sårbara inför andra människor skapar vi på sikt tillit och relationer. Det är genom sårbarheten som vi öppnar oss och ger mening till vårt liv och våra relationer. Ingen relation växer och utvecklas om vi undviker att vara sårbara. Om vi endast är ytliga och inte vågar visa oss själva ”på riktigt” så kommer relationen antagligen att dö ut eller stanna vid en ytlig kontakt. Men det svåra är att våga vara sårbar, och det är ingen svaghet. Att våga visa sig sårbar inför andra är att visa stort mod. Oftast är det så att vi som människor gillar att iaktta andra som visar sig sårbara, det är något genuint och intressant med sådana situationer. T.ex. om någon vågar vara den där frivilliga under en föreläsning som ska gå upp på scenen. Men att göra det själva tycker vi är jättejobbigt, men det är lite det som sårbarhet handlar om. Vi måste acceptera oss själva för de vi är och våga visa oss för andra, utan filter. Då visar vi oss sårbara och på riktigt har vi möjlighet att knyta an till andra människor.

På ett ställe i boken skriver Brené att sårbarheten är som en ovisshet, ett risktagande och en känslomässig nakenhet. Sedan kopplar hon det till kärlek. Kärleken är oviss och den innebär också risker. Det är både obehagligt och vi riskerar att bli sårade. Men hur skulle ditt liv se ut om du varken älskade någon eller blev älskad tillbaka? Ganska tråkigt och du skulle kanske inte vara så lycklig heller.

Skam i vardagen

I boken för vi förklarat att skam handlar en hel del om röster i vårt eget huvud. Skammen är en rädsla vi har inombords för att bli bortstötta för saker vi gör. Som människor har vi ett grundläggande behov av gemenskap, kärlek och tillhörighet. Skam handlar mycket om risken att förlora den anknytningen; att vi gör något där vi misslyckas, att vi inte levt upp till något ideal eller att vi inte nått upp till ett specifikt mål som gör oss ovärdiga att höra ihop med andra. Tankar som flyger runt i våra huvuden kopplat till skam kan vara: Jag är inte värd kärlek, jag duger inte, jag kan inte göra sånt, det är omöjligt att älska mig, jag hör inte hemma här.

Det är också viktigt att kunna skilja på skam och skuld. Skuld är t.ex. när chefen säger till dig att det blev fel i offerten för att du räknade fel. Men skam är när chefen säger att du är oduglig och det var ju inte konstigt att det blev fel för du inte kan räkna. Skulden handlar alltså om att du har gjort fel medan skam handlar om att det är fel på dig.

Omdöme

Den här boken var väldigt bra. Det innehåller oerhört mycket intressant kunskap och tips kopplat till sårbarhet och skam. Jag lärde mig otroligt mycket om båda koncepten och det är saker som jag kanske inte funderat så mycket på tidigare. På flera ställen i boken fick jag riktiga aha-upplevelse när jag insåg hur både jag själv agerar men även vad jag upplevt på olika arbetsplatser eller andra sammanhang.

Boken i sig är översatt från engelska till svenska och jag gillade inte helt översättningen. Ibland känns det lite krystat och som om ordvalen är fel och det blir dåligt flyt i texten. Eventuellt skulle det vara bättre att läsa den på engelska. Jag hade också lite svårt att ta mig igenom boken även om den var intressant. Utöver översättningen kan det ha att göra med att jag inte riktigt hittade en röd tråd genom boken och fick ”kämpa” mig framåt för att läsa vidare.

Mycket i boken är kopplat till vardagssituationer vilket jag tycker är extra intressant. Brené kommer med exempel från hennes arbetsliv men även från livet hemma med man och barn. Det finns mycket att ta med sig och applicera i sin egen vardag för att försöka uppnå ett lyckligare liv tack vare mer sårbarhet och mindre skamkänslor.

Boken finns att köpa på Bokus eller Adlibris.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *