Insättningsgaranti och investerarskyddet

Insättningsgaranti och investerarskyddet

Som investerare har vi vissa skydd för att minska risken med vårt sparande. Jag tänkte gå igenom insättningsgarantin och investerarskyddet.

Vad händer om banken går i konkurs?

Alla av oss är garanterat bankkunder. Det innebär också att vi har ett eller flera bankkonton. Det kan vara lönekonton och sparkonton till exempel. Insättningsgarantin är ett skydd för oss som investerare att vi ska känna oss trygga att kunna ha kvar våra pengar på banken även i oroliga tider. I Sverige har vi haft skyddet sedan 1996. Det som bankerna vill undvika är att vi som har våra pengar hos bankerna går och tar ut våra pengar i oroliga tider vilket skulle göra situationen värre för bankerna.

Rent konkret innebär insättningsgarantin att du är garanterad att få tillbaka upp till 950 000 kr per person och institut om företaget där du har dina pengar går i konkurs. Med institut menas banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Säg att du skulle ha mer än 950 000 kr på ett sparkonto (vilket jag hoppas att du inte har i dessa lågräntetider!) hos din bank kan det alltså vara en idé att flytta överskottet till en annan bank för att skydda hela ditt belopp.

Pengarna som används vid en eventuell konkurs betalas av en ”insättningsgaratifond”. Fonden finansieras från alla institut som är med och betalar avgifter för att vara ansluta till insättningsgarantin (0,1% på kapitalet som finns på konton med insättningsgaranti). Per den 31a december 2018 så fanns det 41,8 miljarder kronor i den här fonden (källa).

Vanligtvis går det att få högre räntor hos t.ex. nischbanker men anledningen kan vara att det inte finns någon insättningsgaranti om banken skulle gå i konkurs. Risken är alltså högre.

Insättningsgarantin gäller inte värdepapper som aktier och fonder utan insättningsgarantin gäller kontanter. Anledningen är att kontanterna som du har på banken är inräknat i bankens egna kapital och de lånar vidare pengar som du har på dina bankkonton. Värdepapper däremot ingår aldrig i bankens egna kapital utan hålls utanför deras egna tillgångar. Värdepapper är din privata egendom.

Aktier och fonder

För aktier och fonder (även optioner, terminer, konvertibla skuldebrev) så finns ett annat typ av skydd som kallas investerarskyddet. Jämför med insättningsgarantin så är investerarskyddet 250 000 kr per institut.

Om ett institut där du har dina aktier och fonder skulle gå i konkurs så ska det egentligen inte vara några större problem eftersom dina värdepapper hålls separat från institutets egna tillgångar. DÅ får du dina värdepapper överförda till ett annat institut. Om det däremot inte går att ta reda på vilka värdepapper som hör till dig vid en eventuellt konkurs så har du rätt till ersättning från investerarskyddet. Även här är de instituten som är anslutna till investerarskyddet som betalar en avgift för att finansiera systemet.

Dock så ska du inte behöva vara orolig för att det här ska hända så länge institutet du har dina värdepapper hos följer de gängse regler och lagar som finns inom området. Så det är endast om det har skett ett regelbrott som investerarskyddet behöver träda i kraft.

Summering

Rent generellt behöver du inte vara så orolig för att du ska ”förlora” dina värdepapper vid en konkurs av institutet där du har dina värdepapper. Däremot kan det vara bra att vara uppmärksam på om det finns insättningsgaranti på de konton där du förvarar dina kontanter eller sparpengar.

Speciellt kan man fråga sig om det är värt att ta risken att inte ha någon insättningsgaranti på nischbanker utan detta för att jaga några tiondelar i extra ränta på sparkonton. De gånger du har större belopp på sparkonton så ska de pengarna antagligen användas inom en relativt snar framtid (annars är det bättre med aktier, fonder, räntefonder) och att då ta en sådan risk kan tyckas vara onödig.

2 thoughts on “Insättningsgaranti och investerarskyddet

  1. Thereze

    Bra med genomgång o förklaring av insättningsgarantin och investerarskydd.
    Funderar på hur vanligt resp ovanligt det är att banker går i konkurs, med andra ord hur stor risken är att det skulle hända?!

    1. Herr Oberoende

      Det är kanske inte så sannolikt men det kan absolut hända. Flera banker gick i konkurs under finanskrisen 2008. I Sverige gick Gota Bank i konkurs på 90-talet. Så det händer om än inte så ofta…

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *