Fellow Finance – P2P lending

Sedan 2017 undersöker vi flera olika alternativa investeringar. Inom kategorin peer-to-peer lending (P2P) finns flera olika aktörer och vi har nu utvärderat Fellow Finance.

* Jag har ett samarbete med Fellow Finance, blir du kund genom att klicka på mina länkar i inlägget får jag en liten ersättning. Om du vill bli kund hos Fellow Finance kan du klicka här.

Intro

Fellow Finance är ett finskt bolag och är Nordens största aktör inom P2P lending. Bolaget grundades 2013 och har under 2018 gått in på den svenska marknaden efter att ha fått godkännande från finansinspektionen.

För att vara transparent så har jag startat ett samarbete med Fellow Finance. Om du väljer att bli kund och investera pengar hos Fellow Finance genom att använda mina sponsrade länkar får jag en liten ersättning. Jag har bara samarbeten med företag som jag själv gillar och använder. Min förhoppning är att det kan ge er som läsare insikt i nya sätt att investera era pengar på.

Konceptet peer-to-peer lending

Peer-to-peer lending innebär kort och gott att du som privatperson lånar ut pengar till andra privatpersoner. Rent praktiskt innebär det dock inte att ni måste träffas och skriva kontrakt etc utan detta sköts genom en plattform. Plattformen i det här fallet heter Fellow Finance. Tack vare att plattformarna som sköter P2P lån har låga kostnader är de mer kostnadseffektiva än klassiska banker. Effektiviteten gör att både de som lånar ut får en bra avkastning och de som lånar pengarna får bra lånevillkor. En win-win situation som gynnar oss investerare samt de som är i behov av att låna pengar.

När du sätter in pengar på ditt konto hos Fellow Finance så hittar de personer som är i behov av lån, samtidigt som de också gör en gedigen kreditprövning på de som vill låna pengarna. För att minimera riskerna så sprids ditt insatta kapital ut på många olika lån. Risken med att endast låna ut till en person är ju att låntagaren inte klarar av att betala tillbaka dina pengar.

P2P lån har funnits i lite drygt 10 år och är relativt stort utomlands där Storbritannien och USA är de största marknaderna. Dock har det på senare år växt betydligt i Sverige och nu finns det flera olika aktörer där Fellow Finance är en av dem.

Vår utvärdering

Vi investerade 11 000kr hos Fellow Finance för att utvärdera plattformen. Överlag är jag mycket nöjd med hur det fungerat och jag tänkte gå igenom lite hur det ser ut, vilken avkastning du kan förvänta dig, fördelar, nackdelar, och risker med P2P lån.

Plattformens utseende

Nedan är ett utklipp på hur startsidan ser ut när du loggat in. Det finns jättemycket information tillgängligt som ni kan se. De punkter jag brukar titta mest på är avkastning, mottagen ränta, insättningar och reservation för kreditförlust. Utöver nedan utklipp så finns även flera fina grafer som visualiserar avkastningen och hur mina pengar är fördelade på olika lån t.ex.

översikt investeringen

Det finns en algoritm bakom hur de räknar ut avkastningen, men hittills har den inte riktigt stämt överens med mina uträkningar. Men jag har fått information att det beror på att jag har relativt lite kapital investerat, alltså ganska få lån och då får olika transaktioner, kreditförlustreservationer m.m stor påverkan på siffran. Den varierar lite från gång till gång när jag loggar in. Därför har jag hittills tagit min mottagna ränta och dividerat med vad jag satt in. Just nu blir det ca 4% på 4 månader. Så min årsavkastning ligger på 12%, baserat på att jag inte får något av det som reserverats som kreditförlust. Bara för att pengar är reserverade för kreditförlust betyder det inte att pengarna är förlorade. Det kan bero på att det är en dags fördröjning från det att låntagaren betalat sin ränta till det att det mottas av Fellow Finance t.ex. Så avkastningen skulle kunna bli högre.

Investeringsalternativ

Jag skulle vilja säga att Fellow Finance erbjudande till oss som investerare är väldigt brett och flexibelt. För det första så har Fellow Finance inte bara P2P-lending mellan privatpersoner. Du kan även investera i företagslån och factoring (köp av fakturor). För det andra kan du välja att investera i olika länder. Idag är det möjligt i Finland, Sverige, Polen och Tyskland.

När du startar ditt konto kommer du att välja själv vad du vill investera i och var du vill investera. Det går även att ställa in din risktolerans. Alltså att du begränsar dig till vissa kreditklasser (varje person och företag får ett betyg mellan 1-5 efter kreditprövningen) som gör att du kan styra din risk och avkastning på det viset. Av den här anledningen är det svårt att säga exakt vilken avkastning du kan förvänta dig, det beror lite på hur du väljer att allokera din investering. Men baserat på statistik från Fellow Finance hemsida så har den genomsnittliga avkastningen för investerarna legat över 10% per år enligt nedan bild.

investeraravkastning

Avkastningen som jag visade från min sammanfattningsbild är baserad på endast P2P-lending och jag har valt att ha fördelningen 50% i Finland, 25% i Sverige och 25% i Polen. Jag har även valt att investera i alla kreditklasser. Nedan är en överblick av vår allokering.

vår allokering

Fördelar

Som jag ser det finns det en hel del fördelar med P2P och speciellt Fellow Finance. Jag har listat dem nedan:

  • Fellow Finance är den största P2P-aktören i Norden vilket är förtroendeingivande.
  • Ända sedan start har hela mitt insatta kapital varit utlånat till 100% och pengarna har ”jobbat”.
  • Fellow Finance tar inga avgifter från investerarna, utan finansierar sin verksamhet från uppstartsavgifter när låntagarna skapar lånet och courtage vid försäljning av lån på andrahandsmarknaden.
  • Att investera i P2P-lån är en diversifiering av din portfölj. Jämfört med att ha alla pengar investerade på börsen så får du genom Fellow Finance en avkastning som inte alls följer börsens svängningar. Det är tryggt och stabilt vilket är en fördel. Bilden ovan över avkastningen jämförde svängningarna jämfört med börsen och nedan visas volatiliteten (hur mycket investeringen svänger i värde).
volatilitet
  • En kul funktion hos Fellow Finance är att de har en andrahandsmarknad för lånen. Så säg att du efter 5 år inte är sugen på att fortsätta med Fellow Finance (och dina utestående lån har en bindningstid på 10 år) och du vill ta ut dina pengar. Då kan du sälja dem till andra investerare som är intresserade av att ta över dem. Det är en bra trygghet om du skulle vilja ha ut dina investerade pengar.
  • P2P lending är en ganska passiv investeringsform vilket jag gillar. Det krävs inte mycket arbete från din sida som investerare. Pengarna kommer att återinvesteras när du får återbetalningar från låntagarna och fortsätta investeras i nya lån. Du kanske bara behöver logga in någon gång per år och se hur du ligger till.

Alternativt buffertkonto?

Jag har reflekterat lite om buffert och Fellow Finance. Normalt sätt säger man att bufferten ska sättas på bankkonto alternativt en räntefond. Detta eftersom pengarna ska vara lättillgängliga och inte vara utsatta för så hög risk. Med Fellow Finance kan du få riktigt bra avkastning med låg volatilitet och om du skulle behöva ta ut dina pengar kan du sälja dina kvarvarande lån på andrahandsmarknaden. Den enda risken jag ser med upplägget är att du inte får sålt dina lån på andrahandsmarknaden men det verkar vara bra omsättning så jag skulle inte vara så orolig för det. Avkastningen känns väldigt stabil så risken är minimal sett från ett investeringsperspektiv. Kan vara värt att överväga. Det går ju också att välja att investera i tryggare lån med höga kreditbetyg t.ex för att minimera risken ännu mer.

Nackdelar

När jag försöker komma på nackdelar med Fellow Finance så finns det inga uppenbara men jag tänker på en.

Om jag jämför med svenska aktörer så drar inte Fellow Finance av någon preliminärskatt på avkastningen. Det måste du själv anmäla till skatteverket vid deklarationen. Dock finns det en funktion för årsrapport på din sida där du kommer få fram vilket belopp du ska rapportera så det är inga konstigheter egentligen.

Risker

Riskerna förknippat med P2P lån kan egentligen delas upp i två kategorier. Kreditförluster, alltså att låntagarna inte klarar av att betala tillbaka lånet samt företagsrisken att Fellow Finance går i konkurs.

Det kanske är lätt att tro att de flesta som är i behov av små lån och krediter kommer ha svårt att betala tillbaka. Fellow Finance har en mycket gedigen kreditprövningsprocess för att endast låna ut till de som ska klara av att betala tillbaka. För varje låntagare som inte klarar av att betala går ärendet till inkasso och det förlorar Fellow Finance pengar på. Därför finns det stora incitament för Fellow Finance att endast låna ut till de som klarar av att betala tillbaka vilket även är bra för oss investerare såklart.

Den andra risken är att Fellow Finance går i konkurs. Normalt sätt så skulle det här vara väldigt allvarligt för dig som investerare om du investerade i aktier i bolaget. Du skulle högst sannolikt inte få tillbaka några pengar om företaget du investerat via går i konkurs. Men om Fellow Finance skulle gå i konkurs så kommer du inte bli av med dina pengar. Alla pengar som vi investerare har på plattformen hålls åtskilt från Fellow Finances egna tillgångar. Pengarna som är utlånade vid en eventuell konkurs kommer alltså återbetalas till investerarna i den takt lånen betalas tillbaka från låntagarna. Skuldebreven som upprättas (automatiskt på plattformen) mellan dig och låntagarna finns kvar även efter en konkurs vilket är en förutsättning för att pengarna ska kunna krävas tillbaka.

Egentligen finns det också en tredje risk och det är valutarisken. I och med att Fellow Finance är finskt och du investerar med Euro så finns den risken också. Sen om det är dåligt eller ytterligare diversifiering lämnar jag till dig som läsare att bedöma.

Att komma igång

Du registrerar dig enkelt på Fellow Finance hemsida med Bank-ID. Efter det gör du en banköverföring med det belopp som du vill investera och när pengarna kommit in fördelas de enligt den allokering som du själv bestämt.

Vill du komma igång och investera via Fellow Finance gör du det på den här länken.

Summering

Jag tror P2P lån är här för att stanna. P2P erbjuder en tjänst som alltid kommer behövas, lån och köp av krediter. Fellow Finance gör det dessutom på ett sätt som är billigare än att låna från banken och erbjuder samtidigt privatpersoner att investera sina pengar till en attraktiv avkastning. Tack vare den gedigna kreditprövningsprocessen minimeras risken för att sätta människor i skuld som inte klarar av att betala tillbaka. Möjligheten att välja om du vill investera i konsumentlån, företagslån eller fakturaköp ger dig som investerare stora möjligheter att påverka din riskprofil och potentiella avkastning.

Som med andra alternativa investeringar rekommenderar jag att du inte sätter allt ditt kapital i P2P lån men det är en ypperlig diversifierings-möjlighet för att sprida riskerna i din portfölj och minska svängningarna i din pengamaskin.

Ser man till ekonomiskt oberoende och behov av kassaflöde är P2P lending ypperligt eftersom du får ut hela avkastningen som ett kassaflöde. Jämfört med aktier som kanske ger en utdelning på 3-4% kan du här få runt 10% i kassaflöde.

Avkastningen kontra risken känns rimlig och som jag nämnde ovan skulle det kunna fungera som ett alternativ till buffertsparande på sparkonto.