Månadsrapport blir kvartalsrapport med nytt utseende

Månadsrapport blir kvartalsrapport med nytt utseende

Eftersom vi inte längre bara har pengar på börsen så behöver jag uppdatera hur jag visar er vår utveckling av vårt kapital.

Tidigare layout

Tidigare i mina månadsrapporter har jag visat er en graf på hur vårt värde på Avanza utvecklats under den senaste månaden. Jag har även berättat hur vi investerat vårt månadssparande. Ibland när det hänt något speciellt har jag även haft möjlighet att dela det i månadsrapporterna.

Men den gamla layouten är inte längre rättvis för att visa hur vår pengamaskin utvecklar sig. Under både 2017 och 2018 har vi fokuserat mycket på att flytta en del, och nyinvestera, våra pengar utanför börsen för att sprida risker samt att kunna hitta möjligheter att få bättre kassaflöden jämfört med börsen.

Från att ha haft 100% av vårt kapital på börsen i början av 2017 har vi idag ca 70% på börsen och 30% utanför i andra typer av investeringar.

Ny layout

För att bättre illustrera hur vår pengamaskin ser ut och hur den utvecklas har jag tagit fram en ny graf. Tanken med den är att visa två saker. Dels hur fördelningen ser ut mellan våra olika typer av investeringar och dels hur värdet ökar (kanske minskar ibland, men inte allt för ofta hoppas jag ;))

Vi har valt att dela upp våra investeringar i fem olika kategorier.

  • Börsen, alltså pengar vi har i aktier och fonder.
  • P2P, Peer-to-peer lending via olika plattformar.
  • Fastigheter, via dels Tessin och vår hyresfastighet.
  • Impact investing, via Better Globe och TRINE.
  • Övriga investeringar, vi har två mindre onoterade innehav och lite kryptovaluta.

Sedan hösten 2017 har jag bokfört värdet av våra investeringar i de olika kategorierna lite då och då vilket nu har gett nedan graf.

Nya grafen över pengamaskinen

Planen framåt

Planen framåt är att jag varje kvartal ska göra en avstämning av hur våra tillgångar ökat/minskat i värde för att på så vis fylla på med information i ovan graf.

Vid varje kvartalsrapport tänker jag mig att jag fortfarande redovisar utvecklingen på börsen av vår portfölj då den ändå väger tungt i vår pengamaskin.

Samtidigt kommer jag också ha möjlighet att berätta hur vi investerat vårt månadssparande det senaste kvartalet och lite tankar kring det.

Feedback

Jag är jätteöppen för feedback. Vad tycker du om upplägget med den nya grafen och att jag rapporterar en gång i kvartalet? Några önskemål om vad som ska ingå (eller inte ingå)?

I samband med detta har jag också uppdaterat sidan för vår pengamaskin, som av samma resonemang som i det här inlägget består av fler saker än börsportföljen. Kom gärna med input kring den också om du har några idéer.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *